Index de autori pentru articole publicate:
 *  2  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  Ţ  U  V  W  Y  Z

Index de autori pentru piese de teatru:
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  Ţ  V  W  Z
Autori al căror nume începe cu litera G
(articole publicate)

Giurchescu Lucian
    
- Măiestria porneşte de la a b c…  (legătura la revistă: Nr. 10 - 1959).
    
- Consultaţii  (legătura la revistă: Nr. 7 - 1961).
    
- „Modă” în genere şi moda timpului tău  (legătura la revistă: Nr. 1 - 1962).
    
- Piese mari, piesuţe şi psihologia succesului  (legătura la revistă: Nr. 10 - 1962).
    
- Un fel de prefaţă  (legătura la revistă: Nr. 4 - 1962).
    
- Gînduri în prag de stagiune  (legătura la revistă: Nr. 9 - 1963).
    
- Începutul  (legătura la revistă: Nr. 8 - 1964).
    
- Cum stăm cu critica teatrală ? - Un critic fără un punct de vedere propriu ?  (legătura la revistă: Nr. 11 - 1965).
    
- Aspecte practice…  (legătura la revistă: Nr. 3 - 1965).
    
- Teatrul fără vacanţă  (legătura la revistă: Nr. 4 - 1966).
    
- Permanenţa unor căutări  (legătura la revistă: Nr. 1 - 1967).
    
- O mai mare apropiere a spectatorului de scenă  (legătura la revistă: Nr. 12 - 1967).
    
- Să discutăm despre dramaturgie  (legătura la revistă: Nr. 4 - 1968).
    
- Prefaţă la noua stagiune: "Ucigaş fără simbrie" de Eugen Ionescu, "Omul e om" de Bertolt Brecht (Teatrul de Comedie)  (legătura la revistă: Nr. 9 - 1968).
    
- Teatrul Naţional din Praga la Bucureşti  (legătura la revistă: Nr. 1 - 1969).
    
- Contemporaneitatea pretinde deschidere  (legătura la revistă: Nr. 8 - 1969).
    
- Directorii despre stagiune: "Cea mai mică întîrziere creează o adevărată reacţie în lanţ"  (legătura la revistă: Nr. 9 - 1969).
    
- Transcriere fidelă sau "contemporaneizare"  (legătura la revistă: Nr. 10 - 1970).
    
- Despre stagiunea teatrală  (legătura la revistă: Nr. 6 - 1970).
    
- La zece ani de „Comedie” bucureşteană  (legătura la revistă: Nr. 2 - 1971).
    
- Despre regizori, spectacole şi chiar despre ... regie  (legătura la revistă: Nr. 5 - 1971).
    
- Nu mulţi oameni sînt Vilar  (legătura la revistă: Nr. 6 - 1971).
    
- Complexul Molière  (legătura la revistă: Nr. 2 - 1973).
    
- Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Criteriul tinereţii  (legătura la revistă: Nr. 9 - 1974).
    
- Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Sinceritate şi crez artistic  (legătura la revistă: Nr. 8 - 1977).