Index de autori pentru articole publicate:
 *  2  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  Ţ  U  V  W  Y  Z

Index de autori pentru piese de teatru:
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  Ţ  V  W  Z
Autori al căror nume începe cu litera G
(articole publicate)

Gálfalvi Zsólt
    
- Convieţuire şi colaborare frăţească  (legătura la revistă: Nr. 11 - 1968).
    
- Alexandri, Madach, Schiller pe coordonatele umanismului socialist  (legătura la revistă: Nr. 8 - 1974).
    
- Un teatru viu şi eficient  (legătura la revistă: Nr. 6 - 1982).