Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1988
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977  1988 octombrie
1989 noiembrie
decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 7 (anul XXXIII)
iulie 1988
 
 
 
 

Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la consfătuirea de lucru cu activul şi cadrele de bază din domeniile muncii organizatorice de partid şi politico-ideologice
Teatrul pentru Copii şi Tineret din Iaşi
Un mesaj luminos de Bogdan Irava
Omul, la înălţimea moralei comuniste de Ion B. Victor
Cînd personajul principal este democraţia de Mircea Radu Iacoban
Libertatea de a ne aminti că sîntem români de Dan Tărchilă
Festivalul Naţional „Cîntarea României” - minunat cadru de valorificare a talentelor din rîndul poporului de Laura Grünberg
Prezenţe româneşti la întîlniri internaţionale: Tema dominantă – pacea de Margareta Bărbuţă
Prezenţe româneşti la întîlniri internaţionale: Ideile se mişcă şi ele de Valentin Silvestru
Prezenţe româneşti la întîlniri internaţionale: Respiro la Weimar Dinu Kivu
Prima întîlnire mondială a revistelor de teatru: Condiţia jurnalismului de specialitate de Ion Cristoiu
Momentul revoluţionar 1848 în istorie şi pe scenă (II) de Mihai Vasiliu
Ancheta noastră: Locul dramaturgiei în preocupările criticii şi istoriei literare (II) (Răspund: Ştefan Cazimir, Al. Călinescu, Daniel Dimitriu, Dan Grigorescu, Ion Vlad) de Ioan Vieru
Marginalii la „Prometeu înlănţuit” de Al. Dobrescu
Cum stăm cu comedia? de Cristina Dumitrescu
Debut în critica şi teoria de teatru de Cristescu Ioan
Reporter în viaţa teatrală
Dinu Cernescu recomandă pe Răzvan Vasilescu de Dinu Cernescu
Memoria scenei: Colea Răutu de Sanda Diaconescu
O stare sufletească de Profira Sadoveanu
Constatări de Dan Ciachir
Vorbe frumoase, ba chiar adevărate de Mihai Sin
Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Mircea Radu Iacoban (III) de Adriana Popescu
Cronica literaturii dramatice: Texte autocefale şi texte cu aureolă de împrumut (I) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: Dincolo de farmecul poveştii de Victor Parhon
De la text la regie: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale pe scena Teatrului Mic. Un eseu regizoral îndrăzneț și inteligent de Ileana Berlogea
De la text la regie: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale pe scena Teatrului Mic. „Scrisoarea” găsită la Teatrul Mic de Al. Paleologu
De la text la regie: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale pe scena Teatrului Mic. Un Caragiale mai puţin cunoscut de Răzvan Theodorescu
De la text la regie: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale pe scena Teatrului Mic. În spirit şi în literă de Victor Bibicioiu
De la text la regie: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale pe scena Teatrului Mic. Puterea capodoperei de Petre Ghelmez
De la text la regie: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale pe scena Teatrului Mic. Un spectacol în registru fantastic de Constantin Radu-Maria
Cronica interpretării actoriceşti: Distribuţie inspirată („Dansul morţii” de August Strindberg - Teatrul „Nottara”) de Carmen Firan
Cronica tinerei generaţii: Actori în căutarea identităţii de Corina Şuteu
Cronica spectacolelor studenţeşti: Un exerciţiu fără finalitate estetică; Școala tragediei antice; Cotidianul ridicat la rang de gest de Irina Coroiu
Pas la pas prin teatre: Rigoare fără altitudine („Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă” de Horia Lovinescu - Teatrul de Stat din Sibiu) de Julieta Ţintea
Pas la pas prin teatre: O remarcabilă mobilizare de forţe artistice („Femeia îndărătnică” de William Shakespeare - Teatrul Dramatic din Galaţi) de Mihai Gălăţanu
Pas la pas prin teatre: Spectacolul unei actriţe („Noaptea marilor speranţe” de Tudor Popescu - Teatrul Dramatic din Bacău) de Miruna Runcan
Pas la pas prin teatre: Teatrul, ca un joc de-a viaţa („Alo, cine eşti?” de Méhes György - Teatrul de Stat din Oradea - secţia maghiară) de Margareta Bărbuţă
Întîlnirile revistei cu cititorii la Brăila de Doina Tătaru
Cenaclul de dramaturgie: „Pe Văratec în sus” de Ion Nicolescu de Ştefan Dimitriu
Cercul de critică şi teorie teatrală: În dezbatere „Regele Lear” de Shakespeare de Ioan Valeriu
Reflector (rubrică realizată de Maria Marin, Mircea Rareş, Miruna Runcan)
Primim la redacţie de Igor Grinevici
Poşta literaturii dramatice de Paul Tutungiu