Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1988
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977  1988 octombrie
1989 noiembrie
decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 1 (anul XXXIII)
ianuarie 1988
 
 
 
 

Aniversarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu - genial arhitect al României moderne
Opera tovarăşului Nicolae Ceauşescu - fundament teoretic şi practic al culturii şi artei noastre socialiste
Model al conştiinţei revoluţionare de George Motoi
Îmbogăţind permanent zestrea de suflet a oamenilor acestui pământ de Silviu Stănculescu
Fierbinte mărturie de Mircea Radu Iacoban
Spre fericirea şi bunăstarea ţării de Al. Dincă
Glorioasa epocă istorică pe care o trăim de Ion Bălan
Ziua bucuriei sincere şi depline de Mihai Dinvale
Epoca Nicolae Ceaşescu - epocă de înflorire a teatrului românesc (fotocronică)
Piese care au putut fi scrise şi jucate: „Timp şi adevăr” de Eugenia Busuioceanu
Piese care au putut fi scrise şi jucate: „Inima” de Mircea Bradu
Pentru grija deosebită pe care o acordă artei şi culturii româneşti de Elena Deleanu
Darul nostru cel mai de preţ de Mihaela Tonitza-Iordache
Etica responsabilităţii faţă de om de Platon Pardău
Largă recunoaştere internaţională de Cristina Deleanu
Pentru tot ceea ce a făcut şi face întru înflorirea artelor şi culturii româneşti de Lucia Nicoară
Întreaga noastră gratitudine de Cornelia Stănescu
Teatrul în cetate - Faţă în faţă: producători şi beneficiari de Doina Tătaru
Festivalul Naţional „Cîntarea României”: Regizorii şi actorii profesionişti în sprijinul amatorilor de Mihai Crişan
Festivalul Naţional „Cîntarea României”: Un teatru studenţesc - şcoală a vieţii şi meseriei de actor de Corina Şuteu
Teatrul românesc de azi: tendinţe, fenomene, personalităţi. Pledoarie pentru o critică a literaturii dramatice de Mircea Ghiţulescu
Teatrul românesc de azi: tendinţe, fenomene, personalităţi. Măiestria de a tăcea pe scenă de Cristina Dumitrescu
Un teatru ... O stagiune: Teatrul Dramatic Bacovia din Bacău - '87-'88 de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: Indecizii regizorale şi fluctuaţii actoriceşti („Dormind pe un şarpe” de D. R. Popescu - Teatrul de Stat din Oradea) de Victor Parhon
Cronica viziunii regizorale: Abaterile de la regulă de Dinu Kivu
De la text la regie: „A treia ţeapă” de Marin Sorescu de Doina Modola
Cronica scenografică: Cearta mimului cu spaţiul de Paul Cornel Chitic
Cronica tinerei generaţii: Ana Ciontea - O actriţă care aşteaptă de Corina Şuteu
Reportaj din viaţa teatrală: Treptele pe care urcă un spectacol ca să ajungă pe scenă - Premiera „Uriaşii munţilor” de Luigi Pirandello la Teatrul „Bulandra” de Mihai Tatulici
Compendiu scenic de Constantin Paiu
Schimbări la vedere de Julieta Ţintea
Prezenţe româneşti în străinătate: Grigore Gonţa - regizor la „Euro-Studio” din R.F.G. de Aurelia Boriga
Teatrul românesc în lume de Ileana Berlogea
Ce e nou la... Londra ... Paris ... New York ... Johannesburg de Roxana Dascălu
Teatru - poezie – teatru de Radu Boureanu
Insula lui Prospero de Adrian Pintea
Simfonia teatrului românesc contemporan de Doru Popovici
Şantier dramaturgic de Dan Tărchilă
Şantier dramaturgic de Tudor Popescu
Şantier dramaturgic de Radu Iftimovici
Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Romulus Guga (I) de Adriana Popescu
Poşta literaturii dramatice de Paul Tutungiu