Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1988
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977  1988 octombrie
1989 noiembrie
decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 2 (anul XXXIII)
februarie 1988
 
 
 
 

Din cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Adunarea solemnă omagială consacrată celei de-a 70-a aniversări a zilei de naştere şi sărbătoririi a peste 55 de ani de activitate revoluţionară
Mesajul omagial de felicitare adresat tovarăşului Nicolae Ceauşescu
Hotărîre-Decret privind conferirea Titlului de Onoare Suprem „Erou al Republicii Socialiste România”, Ordinului „Victoria Socialismului” şi Medaliei Jubiliare tovarăşului Nicolae Ceauşescu secretar general al P.C.R., Preşedintele R. S. România
Înaltă cinstire de Mihai Milca
Conducătorului iubit, omagiul slujitorilor teatrului, omagiul culturii de Mihai Vasiliu
Ancheta revistei noastre: „Teatrul şi educarea gustului public” (Răspund: Şerban Cioculescu, Paul Everac, Valeriu Moisescu, Ion Zamfirescu, George Bălăiţă, Solomon Marcus)de Aurelia Boriga
Dramaturgia de inspiraţie istorică - transfigurare şi realitate de Florin Constantiniu
Redobîndirea integrităţii interioare a literaturii dramatice de Vicu Mîndra
Permanenta modernitate a clasicilor: „Pacea” de Aristofan de Constantin Radu-Maria
Confesiuni de creaţie: Şerban Ionescu interpretul rolului Colibaş din spectacolul „Sfîntul Mitică Blajinu” de Aurel Baranga la Teatrul de Comedie de Valeria Ducea
Confesiuni de creaţie: Mihai Mihail interpretul lui Sile din spectacolul „Mobilă şi durere” de Teodor Mazilu la Teatrul Dramatic din Galaţi de Dana Cristescu
Valoarea expresiei: Irina Petrescu
O recomandă pe Manuela Ciucur de Mihai Berechet
Memoria arhivei de Ionuţ Niculescu
Imagini pentru o viitoare istorie a teatrului românesc
Gustul amar al umorului de larg consum de George Stanca
Teatrul în muzica rock - Gamele lui Ian Anderson de Paul Nancă
Adăugînd viaţă anilor de Cristian Mihăilescu
Trei zile la Iaşi de Ioan Buduca
Cuvintele sînt respirări de Doina Uricariu
Toată lumea iubeşte teatrul de Ion Popescu Gopo
Poem pentru Jean Gabin (în româneşte de Dan Ciachir) de Jacques Prévert
Un contrabas cu trac şi un actor fără de Mircea Dinescu
Teatrul pe tot globul: Franţa - Paul Claudel în actualitate de Margareta Bărbuţă
Teatrul pe tot globul: S.U.A. - Conversînd cu Frank Rich, criticul dramatic al ziarului „New York Times” de Corina Lupşa
Teatrul pe tot globul: Polonia - Cehov în ritm alert de Vlad Andrei Orheianu
Ce e nou la ...Beijing, ...Tokio, ...New York, ... Berlinul occidental, ...Hamburg, ...Paris de Roxana Dascălu
Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Romulus Guga (II) de Adriana Popescu
Cronica literaturii dramatice: Avatarurile unui personaj numit de obicei Tudor de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: Un eseu pirandellian în cheie shakespeareană („Uriaşii munţilor” de Luigi Pirandello - Teatrul „Bulandra”) de Victor Parhon
Cronica scenografică: Ocazia de a ieşi din narcisism de Paul Cornel Chitic
Cronica tinerei generaţii: Claudiu Bleonţ şi formele talentului de Corina Şuteu
Cronica debutului: Încercarea de a depăşi muşatismul („Titanic Vals” de Tudor Muşatescu - Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş) de Anton Cosma
Cronica interpretării actoriceşti: Schimbătoarele, mereu neschimbatele chipuri ale laşităţii („Şapte martori” de Peter Karvas - Teatrul Dramatic din Braşov) de Cristina Dumitrescu
Pas la pas prin teatre: Cu mai puţină vervă („Nu ne naştem toţi la aceeaşi vîrstă” de Tudor Popescu - Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Doina Modola
Pas la pas prin teatre: Un spectacol pregătit cu minuţiozitate („Rămîne pe joi” de Eugenia Busuioceanu - Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) de Areta Şandru
Pas la pas prin teatre: Discuţia ca text dramatic („Ne naştem o singură dată” de Ion Ciurdaru - Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş) de Ion Calion
Pas la pas prin teatre: O regie provizorie („Gărgăriţa” de Ion Băieşu - Teatrul de Stat din Oradea) de Victor Parhon
Pas la pas prin teatre: Seducţia partiturii actoriceşti („Artista” dramatizare de Andrei Bantaş după romanul „Julia” de W. S. Maugham - Teatrul Naţional din Craiova)de Vasile Hâncu
Pas la pas prin teatre: Ostap Bender într-un salon de modă („Taina salonului de modă” de Mihail Bulgakov - Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Zeno Fodor
Pas la pas prin teatre: Un extemporal trecut cu brio („Extemporal la... varietăţi” - Teatrul „Ion Creangă”) de Julieta Ţintea
Reflector (Rubrică realizată de Emanoil Engel, Petre Ionescu, Corina Lupşa, Paul Nancă, George Stanca)
Poşta literaturii dramatice de Paul Tutungiu
Primim la redacţie