Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1986
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975  1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie-decembrie
1989  
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Nr. 9 (anul XXXI)
septembrie 1986
 
 
 

Omul - scop al istoriei noastre
Teatrul - tribună pentru apărarea păcii de Ileana Berlogea
Gala tinerilor actori (ediţia a IV-a), Costineşti, 18-22 iulie 1986. Premiile de Victor Parhon
Slănic-Moldova: Bienala de creaţie şi interpretare teatrală, ediţia a XII-a. Dramaturgia „primului pas” de Tudor Popescu
Slănic-Prahova: Stagiunea estivală şi consfătuirea anuală a teatrelor populare şi muncitoreşti de Victor Parhon
Carnet A.T.M.
„Mircea cel Mare” piesă în două părţi de Mihai Vasiliu
„Mircea cel Mare” piesă în două părţi de Dan Vasiliu
Valori ale teatrului românesc: Ştefan Iordache între Elsinore şi La Mancha de Dan Micolescu
Cronica dramatică: „A şaptea necunoscută” de Tudor Negoiţă (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş) de Irina Coroiu
Cronica dramatică: „Insula” de Gellu Naum (Teatrul Dramatic din Braşov) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Fata fără zestre” de A. N. Ostrovski (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Irina Coroiu
Cronica dramatică: „Comedia unei tragedii” (Iacobowsky şi colonelul) de Franz Werfel (Teatrul Evreiesc de Stat) de Paul Cornel Chitic
Cronica dramatică: „Rîsul unor nopţi de vară şi... a 12-a noapte” (Teatrul de Revistă) de Alecu Popovici
Cronica dramatică: „Romeo şi Julieta la Mizil” după George Ranetti, „Orice naş îşi are naşul” după un autor anonim din sec.XI (sic!) (Teatrul Satiric Muzical „C. Tănase”) de Constantin Paraschivescu
Viitorul rol: Dana Dogaru (Irina) şi Ion Siminie (Moşul) în „Matca” de Marin Sorescu la Teatrul „Nottara”, regia Mircea Cornişteanu de Maria Marin
Reprezentaţia nr. 213: „Mitică Popescu” după Camil Petrescu (Teatrul Mic), 13 august 1986 de Victor Parhon
Convorbire cu actorul mongol Gantomur, artist al poporului de Paul Tutungiu
„Rampa” acum 50 de ani (septembrie 1936) de Ionuţ Niculescu
Oaspeţi de peste hotare: Teatrul popular „Sterija” din Vîrşeţ de Victor Bibicioiu
Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Victor Eftimiu (II) de Adriana Popescu
1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească de Ionuţ Niculescu
Teatrul occidental contemporan (fragmente). Pentru o fenomenologie a tragicului. Dramaturgiile naţionale (traducere de Dorel Lucian Filipescu) de George Uscătescu
Amintiri despre teatrul românesc: Comediile muzicale (I) de Leny Caler
In memoriam: George Calboreanu de Traian Şelmaru
În aşteptarea monografiei de Ionuţ Niculescu
In memoriam: Mihai Pălădescu - Incomparabilul... de Silviu Stănculescu
In memoriam: Un spiriduş de Maya Belciu
In memoriam: Mihai Tofan - Omul, prietenul, îndrumătorul de Traian Niţescu
Cronica cronicii teatrale: Condiţia conflictuală a criticului de  Myosotis