Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1986
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975  1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie-decembrie
1989  
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 3 (anul XXXI)
martie 1986
 
 
 

 În întîmpinarea glorioasei aniversări
 Domnul Tudor - personaj dramatic de Al. Grigorescu Perenitatea teatrului de Dina Cocea
 Mesaj de Wole Soyinka
 Premiile A.T.M. pe anul 1985
 Actualitatea teatrului de Henri Wald
 „Rampa” acum 50 de ani (martie 1936) de Ionuţ Niculescu
 „Ioneştii” (piesă în patru tablouri) de Platon Pardău
 Cronica dramatică: „Jocul ielelor” de Camil Petrescu (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Victor Parhon
 Cronica dramatică: „Aceşti îngeri trişti” de D. R. Popescu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) de Alice Georgescu Cronica dramatică: „Dulapul” de Paul Everac (Teatrul de Stat din Oradea - secţia maghiară) de Ileana Berlogea
 Cronica dramatică: „Rîs şi plîns” de Ivan Radoev (Teatrul „Nottara”) de Margareta Bărbuţă
 Cronica dramatică: „Lewis şi Alice” de Michel Suffran şi Martine Berteuil (Teatrul Foarte Mic) de Irina Coroiu
 Cronica dramatică: Maria Tănase şi alte portrete (Teatrul „Nottara”) de Valeria Ducea
 Balet: „Peer Gynt” după H. Ibsen (Opera Română din Bucureşti) de Margareta Bărbuţă
 Viitorul rol: Constantin Codrescu şi Carmen Petrescu de Maria Marin
 Viitorul rol: Florin Crăciunescu, Anca Alecsandra şi Mihai Dobre de Maria Marin
 Valori ale teatrului românesc: Mircea Marin de Ludmila Patlanjoglu
 Impresii scenografice din China (II). Învăţămîntul superior de teatru, scenografie şi arte plastice de Dan Jitianu
 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească de Ionuţ Niculescu
 3 actori englezi în jurul mesei rotunde: Timothy Davies, Roger Gartland şi Derek Hollis de Paul Tutungiu
 In memoriam: Irina Borovschi de Mihai Crişan
 In memoriam: Eternitatea lui Al. Giugaru de Valentin Silvestru
 Note: Surse istoriografice de Ionuţ Niculescu
 Mari actori români ai secolului 20 despre ei înşişi: Birlic de Valentin Silvestru
 Amintiri despre teatrul românesc: Mihai Sebastian  de Leny Caler
 Centenar: Maria Ventura de Sanda Diaconescu
 Misiunea „Jurnalului” de Artur Silvestri
 Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Lucia Demetrius (III) de Adriana Popescu
 Cartea de teatru: „Horia Lovinescu - o dramaturgie sub zodia lucidităţii” de Natalia Stancu de Mariana Brăescu
 Teatrul occidental contemporan (fragmente). Beckett şi limbajul de George Uscătescu
 Însemnări contradictorii de Valeriu Moisescu
 Cronica cronicii teatrale: Struţo-cămila sau cronica de dinaintea premierei (II) de Myosotis