Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1986
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975  1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie-decembrie
1989  
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 1 (anul XXXI)
ianuarie 1986
 
 
 
 

Aniversarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România
Grandioase realizări de Silviu Stănculescu
Prinos de sărbătoare de Gyözö Hajdu
Erou pentru prezent, erou pentru viitor de Mihai Vasiliu
Un exemplu de dăruire şi devotament de Dina Cocea
Omagiu de Ileana Berlogea
Arhivele teatrului românesc: Din cronica Unirii pe scena naţională de Ionuţ Niculescu
Caleidoscop
Anul internaţional al păcii
1885-1985 - Centenarul Operei Române: Din hronicul Operei Române din Bucureşti de Ionuţ Niculescu
O ipoteză: teatralitatea şi dramaticitatea operei eminesciene de Irina Coroiu
Festivalul artei şi creaţiei studenţeşti (ediţia a XVI-a). Premiile de Patrel Berceanu
Trienala de scenografie '85 de Paul Cornel Chitic
Masa rotundă a revistei „Teatrul”. În dezbatere: „Istoria literaturii dramatice româneşti” de V. Mîndra (vol.I). Participă: prof. univ. dr. Ileana Berlogea, prof. univ. dr. I. C. Chiţimia, prof. univ. dr. Paul Cornea de Paul Tutungiu
Valori ale teatrului românesc: Cătălina Buzoianu de Ludmila Patlanjoglu
Cronica dramatică: „Arheologia dragostei” de Ion Brad (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Margareta Bărbuţă
Cronica dramatică: „Mielul turbat” de Aurel Baranga (Teatrul Mic) de Irina Coroiu
Cronica dramatică: „Toate pînzele sus!” de Virgil Puicea şi Valeriu Paraschiv după romanul lui Radu Tudoran (Teatrul „Ion Creangă”) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Îndrăgostiţii de la 9 seara” de Adrian Dohotaru (Teatrul Municipal din Ploieşti) de Paul Cornel Chitic
Cronica dramatică: „Scapino” de Molière (Teatrul „Nottara”) de Paul Cornel Chitic
Cronica dramatică: „Capcană pentru un bărbat singur” de Robert Thomas (Teatrul de Comedie) de Irina Coroiu
Cronica dramatică: „Revelion la baia de aburi” de Emil Braghinski şi Eldar Reazanov (Teatrul Dramatic din Constanţa) de Carmen Mihalache Popa
Carnet I.A.T.C.: „Mioriţa” de Valeriu Anania şi „Rosenkrantz şi Guildenstern” de Tom Stoppard de Irina Coroiu
Carnet A.T.M.: Moment inaugural de Valeria Ducea
Semnal: Atenţie „Ţăndărică”! Se vine tare din urmă! de Virgil Munteanu
Viitorul rol: Leopoldina Bălănuţă şi Monica Ghiuţă de Maria Marin
Viitorul rol: Carmen Galin şi Rodica Negrea de Maria Marin
Tineri regizori la rampă: Florin Fătulescu - Tentaţia premierei absolute de Ludmila Patlanjoglu
Prezenţe teatrale româneşti peste hotare: Teatrul „Nottara” pe trei meridiane (Franţa, Iugoslavia, U.R.S.S.) de Daniela Cristescu
Un succes al dramaturgiei româneşti în lume: „Jocul vieţii şi al morţii...” de Horia Lovinescu în R.P. Polonă de Daniela Cristescu
Oaspeţi de peste hotare: Compania Amoros şi Augustin de Valeria Ducea
Scenografie şi Kitsch de Dan Jitianu
1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească de Ionuţ Niculescu
Mari actori români ai secolului 20 despre ei înşişi: George Vraca de Valentin Silvestru
Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Lucia Demetrius (I) de Adriana Popescu
Teatrul occidental contemporan (fragmente). Pirandello, Weiss şi criza teatrului de George Uscătescu
„Rampa” acum 50 de ani (ianuarie 1936) de Ionuţ Niculescu
Amintiri despre teatrul românesc: Maria Ventura de Leny Caler
„Cele 1001 de zîmbete” ale lui H. Nicolaide de Sanda Diaconescu
Însemnări contradictorii de Valeriu Moisescu
Cronica cronicii teatrale: De la cronica la critica de teatru de Myosotis