Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1985
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974  1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie-decembrie
1989  
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 10 (anul XXX)
octombrie 1985
 
 
 
Participare, dezvoltare, pace
Imagini dintr-o posibilă istorie a teatrului românesc din ultimele două decenii (III)
Gala tinerilor actori (ediţia a III-a), Costineşti de Victor Parhon
Gala dramaturgiei şi artei teatrale pentru copii, Timişoara de Sanda Diaconescu
De la citire la teatru (IV). Forme de prezentare a operei dramatice (1) de Marian Popescu
Neocaragialiada de Artur Silvestri
„Rampa” acum 50 de ani (octombrie 1935) de Ionuţ     Niculescu
Valori ale teatrului românesc: Mihai Mălaimare de Magdalena Boiangiu
Cronica dramatică: „Pînda” de Ion Bălan (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) de Irina Coroiu
Cronica dramatică: „Mirele şi Naşul” de Eugenia Busuioceanu (Teatrul Dramatic „Ion Vasilescu” din Giurgiu) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „O dragoste nebună, nebună, nebună” de Tudor Popescu (Teatrul Naţional din Timişoara) de Mihai Vasiliu
Cronica dramatică: „Jocul de-a vacanţa” de Mihail Sebastian (Teatrul Naţional din Craiova) de Victor Parhon
Cronica dramatică: „Tango” de Slawomir Mrozek (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) de Mircea Ghiţulescu
Cronica dramatică: „De la Stan şi Bran la Muppets” de Petre Idriceanu şi Vasile Menzel (Teatrul „Ion Creangă”) de Irina Coroiu
Cronica dramatică: „Boema, bucuria mea!” de Mihai Maximilian şi Vasile Veselovski (Teatrul „Constantin Tănase”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Cu cărţile pe faţă” de Sandu Anastasescu (Teatrul de Estradă din Ploieşti) de Victor Parhon
Viitorul rol: Rodica Mandache de Maria Marin
Viitorul rol: Tamara Creţulescu de Maria Marin
Eroul cehovian de Dan Micolescu
Arta actorului tînăr (I) de Ludmila Patlanjoglu
Lucia Demetrius la 75 de ani de Virgil Brădăţeanu
Personajul istoric între document şi ficţiune: Matei Millo, Mihail Pascaly de Ionuţ Niculescu
Centenar Mihail Sorbul de Ionuţ Niculescu
In memoriam: Arta lui Octavian Cotescu de Valentin Silvestru
Spectacole pe care nu le veţi mai vedea de Dan Jitianu
Semnal: În rodaj de Virgil Munteanu
Prezenţe teatrale româneşti peste hotare: Balcaniada teatrului de amatori, Corint de Victor Parhon
Montreal-Toronto - Al XXI-lea Congres Mondial al Institutului Internaţional de Teatru de Margareta Bărbuţă
Itinerar budapestan de Victor Bibicioiu
Relaţia spectacol - spaţiu de spectacol de Dan Jitianu
1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească (I) de Ionuţ Niculescu
Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Mihail Davidoglu (I) de Adriana Popescu
Studioul „Artele plastice şi Dansul” de Luminiţa Vartolomei
Prezenţe teatrale româneşti peste hotare: Festivalul păpuşarilor, Potsdam de Mihai Crişan
Cartea de teatru: „Clepsidrele Thaliei” de Teodor Pracsiu de Mariana Brăescu
Cartea de teatru: „Confidenţe la arlechin” de Constantin Paiu de Mariana Brăescu
Teatrul occidental contemporan (fragmente) de George Uscătescu
Amintiri despre teatrul românesc (fragmente): Soare Z. Soare de Leny Caler
Vibraţie şi ardenţă intelectuală de Radu Beligan
Jurnal de critic (1944-1985) de Valentin Silvestru
Însemnări contradictorii de Valeriu Moisescu
Cronica cronicii teatrale: Cuvîntul tinerilor critici de Myosotis