Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1985
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974  1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie-decembrie
1989  
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 7-8 (anul XXX)
iulie-august 1985
 
  
  
La două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R.
Biruitoare, libertatea patriei!
Vocaţia politică a teatrului românesc de Victor Parhon
Imagini dintr-o posibilă istorie a teatrului românesc din ultimele două decenii (I)
Teatrul de amatori: educaţie, calitate, cultură teatrală (I) de Victor Parhon
Convorbire cu Constantin Dinischiotu de Mihai Crişan
Păpuşarii amatori în competiţie de Mihai Crişan
Jocul serios de-a satira de Dragoş Şeuleanu
Valori ale teatrului românesc: Silviu Stănculescu de Irina Coroiu
Despre ieşirea din tăcere sau despre intermitenţele criticii (II) de Alexandru Sever
De la citire la teatru (II). Integralitatea textului dramatic de Marian Popescu
„Rampa” acum 50 de ani (iulie 1935) de Ionuţ Niculescu
Valori ale teatrului românesc: Gheorghe Leahu de Bogdan Ulmu
„Jocul umbrelor vii” de Tudor Popescu
Telex - „Teatrul”
Valori ale teatrului românesc: Ádám Erzsébet de Zeno Fodor
Cronica dramatică: „Noţiunea de fericire” de D. Solomon (Teatrul „Bulandra”) de Constantin Măciucă
Cronica dramatică: „O dragoste nebună, nebună, nebună...” de Tudor Popescu (Teatrul de Comedie) de Marian Popescu
Cronica dramatică: „Scrisoare de departe” de Eugenia Busuioceanu (Teatrul Dramatic din Braşov) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: Spectacol Alecsandri - „Rămăşagul”, „Piatra din casă” (Teatrul Dramatic din Constanţa) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Livada cu vişini” de A. P. Cehov (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş) de Victor Parhon
Cronica dramatică: „Doamna cu camelii” versiune scenică de Cătălina Buzoianu după Al. Dumas-fiul (Teatrul Mic) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Unchiul Vania” de A. P. Cehov (Teatrul „Bulandra”) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Domnul Cehov e îndrăgostit” de Anne Hrabeck-Adameck (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Alice Georgescu
Cronica dramatică: „Moartea e meseria mea” de Matrai László după Robert Merle (Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara) de Mircea Ghiţulescu
Cronica dramatică: „Cîntec despre mine însumi” de Walt Whitman (Teatrul „Bulandra”) de Constantin Paraschivescu
Viitorul rol: Monica Bordeianu de Maria Marin
Viitorul rol: Aurora Leonte de Maria Marin
Viitorul rol: Dinu Manolache de Maria Marin
Viitorul rol: Estera Neacşu de Maria Marin
Învăţămîntul teatral. Spectacolele promoţiei '85 (Institutul de artă teatrală şi cinematografică „I. L. Caragiale”) de Magdalena Boiangiu
Învăţămîntul teatral. Spectacolele promoţiei '85 (Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureş - secţia română) de Zeno Fodor
Învăţămîntul teatral. Spectacolele promoţiei '85 (Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Zeno Fodor
Semnal: Un uriaş vesel şi blînd de Virgil Munteanu
Arta actorului tînăr de Ludmila Patlanjoglu
„Spartacus” - dramă în patru acte (zece tablouri) de      Mihail   Davidoglu
Telex - „Teatrul”
Însemnări contradictorii: Actorul în repetiţie de Valeriu Moisescu
Spectacole moscovite de Ileana Berlogea
Jocurile teatrale iugoslave de Mircea Ghiţulescu
Kalisz - zece zile, capitală a teatrului polonez de Paul Cornel Chitic
Teatrul grec din Siracuza de Tatiana Slama Cazacu
Prezenţe teatrale româneşti peste hotare: Austria şi Canada de V. M.
Telex - „Teatrul”
Oaspeţi de peste hotare: Hal Holbrook în „Astă-seară, Mark Twain” de Ileana Berlogea
Trienale de Dan Jitianu
Personajul istoric între document şi ficţiune: Bogdan al III-lea (cel Orb) de Ionuţ Niculescu
Premiile Uniunii Scriitorilor pe 1983: „Hotărîrea” de Mircea Bradu şi „Însoţitorul nevăzut” de George Genoiu de Romulus Diaconescu
Jurnal de critic (1944-1985) de Valentin Silvestru
Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Radu Cosaşu şi Lia Crişan de Adriana Popescu
„Rampa” acum 50 de ani (august 1935) de Ionuţ Niculescu
Cronica cronicii teatrale: Temperatura şi atmosfera spectacolului de Myosotis