Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1983
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972  1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 6 (anul XXVIII)
iunie  1983
 
  
  

Mesajul tovarăşului Nicolae Ceauşescu, adresat Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la crearea „Societăţii Scriitorilor Români”
Scrisoarea adresată tovarăşului Nicolae Ceauşescu de participanţii la Adunarea omagială consacrată sărbătoririi a 75 de ani de la crearea „Societăţii Scriitorilor Români”
România revoluţionară
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Teatrul de amatori în faza judeţeană de Stan Vlad
Arta de a fi spectator (II) de Victor Ernest Maşek
Oradea - Monografie scenică Tudor Muşatescu de Mihai Vasiliu
Cronica literaturii dramatice: „Însoţitorul nevăzut” de George Genoiu de Artur Silvestri
Cronica dramatică: „Rezervaţia de pelicani” de D. R. Popescu (Teatrul „Bulandra” şi Teatrul Dramatic din Galaţi) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Frunzele amăgitoarei neputinţi” de Iosif Naghiu (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) de Victor Parhon
Cronica dramatică: „Richard al III-lea” de Shakespeare (Teatrul Mic) de Constantin Măciucă
Cronica dramatică: „Hamlet” de Shakespeare (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Othello” de Shakespeare (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Zbor deasupra unui cuib de cuci” de Dale Wasserman (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Frumoşii marilor oraşe” de Angel Grigoriu şi Romeo Iorgulescu după romanul lui Fănuş Neagu (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Fulgi de nea şi diamante” de Flavia Buref, muzica de Camelia Dăscălescu după Tudor Muşatescu (Teatrul Naţional din Craiova) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Mary Poppins” de Silvia Kerim după romanul Pamelei Travers (Teatrul Naţional din Timişoara) de Constantin Radu-Maria
Reprezentaţia nr. 119: „Cartea lui Ioviţă” de Paul Everac (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Elena Nestor
Reprezentaţia nr. 173: „Răceala” de Marin Sorescu (Teatrul „Bulandra”) de Mădălina Stănescu
Reprezentaţia nr. 84: „Mîrîiala” de Paul Cornel Chitic (Teatrul Foarte Mic) de Mădălina Stănescu
Reprezentaţia nr. 78: „Karamazovii” de Horia Lovinescu şi Dan Micu după Dostoievski (Teatrul „Nottara”) de Mira Iosif
Reprezentaţia nr. 100: „Pinocchio” de Carlo Collodi (Teatrul „Ion Creangă”) de Magdalena Boiangiu
„Accidentul” (piesă detectivă în două acte) de Horia Tecuceanu
Semnal: C-eşt' copil? de Virgil Munteanu
Carnet de student: „Dogoreşte soarele asupra lui Seneca” de Kincses Elemér (Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureş - secţia română) de Magdalena Boiangiu
Carnet de student: „Credulus şi Iulia” de Balassi Bálint (Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Magdalena Boiangiu
Viitorul rol: Victor Ştrengaru de Maria Marin
Viitorul rol: Miske László de Maria Marin
Telex - „Teatrul”
Cenaclul dramaturgilor 21. În lectură „Căsătorie albă” de Emilian Nestor
Iniţiere în arta actorului (VI) de Ion Cojar
Note: Spectacole care... „merg”? de Stan Vlad
Virtuţile revelatorii ale unei anchete („Vatra”, nr.3/1983) de Victor Parhon
Convorbire cu Robert W. Corrigan de Paul Tutungiu
Telex - „Teatrul”
Personajul istoric între document şi ficţiune: Chiajna de Ionuţ Niculescu
Teatru şi fotbal de Mircea Ghiţulescu
Cronica cronicii teatrale de Myosotis
Mit. Oedip şi Stăncuţa (I) de Dumitru Radu Popescu
„Rampa” acum 50 de ani (iunie 1933) de Ionuţ Niculescu
O posibilă istorie a literaturii dramatice contemporane (VI). Mihai Davidoglu: De la „Omul din Ceatal” la „Cetatea de foc” (3) de Ion Cristoiu
Cronica teatrului radiofonic: În alt registru artistic de Cristina Dumitrescu
Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Maria Banuş de Adriana Popescu
Jurnal de critic (1944-1983) de Valentin Silvestru
Caricaturiştii şi Thalia: Două caricaturi de Saşa Mereţ
Prietenii mei, actorii. George Constantin de Fănuş Neagu
Al treilea gong de Dinu Săraru