Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1983
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972  1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 7-8 (anul XXVIII)
iulie-august 1983
 
  
  
Creaţia artistică - expresie a spiritului revoluţionar  
Colocviile revistei „Teatrul”: Patriotismul revoluţionar - dimensiune fundamentală a dramaturgiei originale contemporane (Colocviu prezidat de Dinu Săraru)
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Elogiu talentului şi muncii de Mihai Vasiliu
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Teme şi modalităţi variate de Victor Bibicioiu
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Formaţiile teatrale de amatori în finală de Mihai Crişan
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Rîvna şi pasiunea celor mai tineri participanţi de Elena Nestor
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Elevi - artişti de Stan Vlad
Note: Eminesciene de Ionuţ Niculescu
Cronica literaturii dramatice: „Scoica de lemn”, „Echipa de zgomote” de Fănuş Neagu de Ştefan Cazimir
De vorbă cu Dumitru Ignat de Maria Marin
Cenaclul dramaturgilor 22. În lectură „Trecutul nostru cel fără de prihană” de Cristian Munteanu de Mircea Rareş
Conferinţă de presă la Teatrul Mic de I. C.
Cronica dramatică: „Arta conversaţiei” de Ileana Vulpescu şi George Bănică (Teatrul Giuleşti) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Milionarul sărac” de Tudor Popescu (Teatrul Dramatic din Braşov) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Pragul albastru” de I. D. Sîrbu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Capul de răţoi” de G. Ciprian (Teatrul de Dramă şi Comedie din Constanţa) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Titanic-Vals” de Tudor Muşatescu (Teatrul de Stat din Oradea - secţia română) de Mihai Vasiliu
Cronica dramatică: „Aceşti îngeri trişti” de D. R. Popescu (Teatrul Municipal din Ploieşti) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Hardughia” de Mircea Radu Iacoban (Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) de Alice Georgescu
Cronica dramatică: „Incidentul” spectacol coupé cu piesele „Incidentul” de Ezio d'Errico, „Asasini de ocazie” de Aldo Nicolaj, „Carol” de Slawomir Mrozek (Teatrul Giuleşti) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Shijing” sau „Cartea poemelor” de Confucius, „Pentru ce am murit” de Xie Min (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi) de Ileana Berlogea

Cronica dramatică: „Ospăţul generalilor” de Boris Vian (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Alice Georgescu

Cronica dramatică: „Canibala” de Ivan Radoev (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) de Alice Georgescu

Cronica dramatică: „Luna dezmoşteniţilor” de Eugene O'Neill (Teatrul „Bulandra”) de Mira Iosif

Cronica dramatică: „Oameni şi şoareci” de John Steinbeck (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Constantin Radu-Maria
Telex - „Teatrul”
Cronica dramatică: „Pescăruşul” de A. P. Cehov (Teatrul Dramatic din Braşov) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Pescăruşul” de A. P. Cehov (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „John Gabriel Borkman” de H. Ibsen (Teatrul German de Stat din Timişoara) de Antoaneta C. Iordache
Cronica dramatică: „Anna Christie” de Eugene O'Neill (Teatrul Dramatic din Galaţi) de Mădălina Stănescu
Cronica dramatică: „Doi pe cal, unul pe măgar” de Oldrich Danek (Teatrul de Stat din Turda) de Mihai Crişan
Cronica dramatică: „Şi dacă se învîrteşte ?” de Aleksandr Hmelik (Teatrul „Ion Creangă”) de Paul Cornel Chitic
Cronica dramatică: „Jucăria de vorbe” după Tudor Arghezi (Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) de Alice Georgescu
Cronica dramatică: „Doctore, sînt al dumneavoastră !” de Aurel Storin, după Leonid Zorin (Teatrul „Constantin Tănase”) de Valeria Ducea
Telex - „Teatrul” 
Cronica dramatică: „Nică fără frică” de Nina Cassian (Teatrul „Ţăndărică”) de Paul Cornel Chitic

Cronica dramatică: „Făt-frumos cel urît” de Marin Sorescu (Teatrul de Păpuşi din Oradea) de Sanda Diaconescu

Cronica dramatică: „Ivan Turbincă” de Şerban Foarţă, după Ion Creangă (Teatrul de Păpuşi din Timişoara) de Sanda Diaconescu
Telex - „Teatrul”
Cronica dramatică: „Dorinţa” de Sorana Coroamă-Stanca şi Dan Predescu (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) de Cristina Dumitrescu

Viitorul rol: Silviu Stănculescu de Maria Marin

Viitorul rol: Vitályos Ildikó de Maria Marin

Viitorul rol: Matei Alexandru de Maria Marin

Viitorul rol: Rodica Muşeţeanu de Maria Marin

Viitorul rol: Mitică Popescu de Maria Marin

Non multa... sed multum de V. Moglescu

„Rampa” acum 50 de ani (iulie 1933) de Ionuţ Niculescu

Semnal: De casă nouă... de Virgil Munteanu

Centenar: G. Ciprian de Ionuţ Niculescu

Carnet A.T.M. de Dinu Kivu

Învăţămîntul teatral. Promoţia '83: „Agachi Flutur” de Vasile Alecsandri (Institutul de teatru „I. L. Caragiale” - catedra de actorie) de Magdalena Boiangiu

Învăţămîntul teatral. Promoţia '83: „Deşteptarea primăverii” de Frank Wedekind (Institutul de teatru „I. L. Caragiale” - catedra de actorie) de Cristina Dumitrescu

Învăţămîntul teatral. Promoţia '83: „Rîs şi plîns” de Ivan Radoev (Institutul de teatru „I. L. Caragiale” - catedra de actorie) de Magdalena Boiangiu

Învăţămîntul teatral. Promoţia '83: „Magie roşie” de Michel de Ghelderode (Institutul de teatru „I. L. Caragiale” - examene de regie) de Magdalena Boiangiu

Învăţămîntul teatral. Promoţia '83: „Victor” sau „Copiii la putere” de Roger Vitrac (Institutul de teatru „I. L. Caragiale” - examene de regie) de Magdalena Boiangiu

Învăţămîntul teatral. Promoţia '83: „Angelina Bianchini” de Gilberto Martinez (Institutul de teatru „I. L. Caragiale” - examene de regie) de Cristina Dumitrescu

Învăţămîntul teatral. Promoţia '83: „Răpirea frumoaselor sabine” de Leonid Andreev (Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureş - secţia română) de Zeno Fodor

Învăţămîntul teatral. Promoţia '83: „După-amiază cenuşie” de Bajor Andor (Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Magdalena Boiangiu

Învăţămîntul teatral. Promoţia '83: „Dezmoşteniţii” de Füst Milan (Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Magdalena Boiangiu

Învăţămîntul teatral. Promoţia '83: „Martiriul lui Piotr Ohey” de Slawomir Mrozek (Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Magdalena Boiangiu

Cîteva consideraţii de Magdalena Boiangiu

Virtuţile sociale şi estetice ale comediei sau actorul între teorie şi practică de Constantin Băltăreţu

Destrămarea personajului? de Henri Wald

Caietul Teatrului Naţional de Ionuţ Niculescu

Criza personajului în teatrul occidental contemporan de Mircea Cristea

Atelier internaţional de teatru nou (în româneşte de Adriana Culi) de Ignacio Gutiérrez

Masa rotundă a revistei „Teatrul”: Teatrul englez văzut de Ion Caramitru, Ion Cojar, Octavian Dibrov, Dan Jitianu, Anca Ovanez-Doroşenco, Nicolae Scarlat, Beatrice Staicu de Mira Iosif

Convorbire cu Tankred Dorst de Paul Tutungiu

Arbuzov - 75 de Mihai Berechet

Opinii despre stagiunea '82-'83: Legătura teatrului cu viaţa de Margareta Bărbuţă

Opinii despre stagiunea '82-'83: Satisfacţii şi insatisfacţii de Alice Georgescu

Opinii despre stagiunea '82-'83: Avem nevoie de mari spectacole cu piese româneşti valoroase de Dinu Kivu

Opinii despre stagiunea '82-'83: Conştiinţa culturală a publicului de Constantin Paraschivescu

Opinii despre stagiunea '82-'83: Rutina poate fi înfrîntă de Constantin Radu-Maria

Opinii despre stagiunea '82-'83: Dar actorul? de Paul Tutungiu

Se naşte o vedetă? - Claudiu Bleonţ de Magdalena Boiangiu

Cu artista emerită Maria Voluntaru la 80 de ani de Irina Coroiu
O posibilă definire estetică a dramaturgiei teatrului de păpuşi de Vladimir Simon
Două despărţiri de Mihai Gîrniţă
Interviu cu Dionisie Vîtcu de Dinu Kivu
Actualitate şi valoare, blazonul teatrului românesc contemporan de Ion B. Victor
Centenar: Gheorghe Storin de Ionuţ Niculescu
Interviu cu Tricy Abramovici de Dinu Kivu
D-ale Revistei de Aurel Storin
Cronica cronicii teatrale: Elogiul opţiunii repertoriale de   Myosotis
Cronica T.V.: Integrala Shakespeare (13) - „Totu-i bine cînd se termină cu bine” de Constantin Radu-Maria
Cronica teatrului radiofonic: Valoarea de gest cultural de Cristina Dumitrescu
Suveniruri contemporane de N. Steinhardt
In memoriam: Marcel Enescu de Ionuţ Niculescu
Iniţiere în arta actorului (VII) de Ion Cojar
Personajul istoric între document şi ficţiune: Alexandru Lăpuşneanu de Ionuţ Niculescu
Oedip şi Stăncuţa (II) de Dumitru Radu  Popescu
Jurnal de critic (1944-1983) de Valentin Silvestru

Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Aurel Baranga de Adriana Popescu
„Rampa” acum 50 de ani (august 1933) de Ionuţ Niculescu
O posibilă istorie a literaturii dramatice contemporane (VII). Mărirea şi decăderea comediei (1) de Ion Cristoiu

Cartea de teatru: „Vocaţia patriotică, revoluţionară a teatrului” de Ion Toboşaru de Ileana Berlogea
Cartea de teatru: „Motive mitice în dramaturgia românească” de Elisabeta Munteanu de Irina Coroiu

Cercul de istorie şi critică dramatică de Irina Coroiu

Caricaturiştii şi Thalia: Gheorghe Dinică şi Biţu Fălticineanu văzuţi de Silvan şi Clenciu
Prietenii mei, actorii de Fănuş Neagu
Institutul Internaţional de Teatru. Congresul XX - Berlin, 12 iunie 1983 - Către toţi oamenii de teatru din lume