Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1983
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972  1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 1 (anul XXVIII)
ianuarie 1983
 
  
  
 

Din Mesajul de Anul Nou adresat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu întregului nostru popor la posturile de radio şi televiziune
La împlinirea a 50 de ani de activitate revoluţionară şi aniversarea zilei de naştere a tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
Eroul şi timpul său de Paul Everac
Eroul şi timpul său de Sinka Károly
Eroul şi timpul său de Silviu Stănculescu
Concepţia Partidului Comunist Român, a preşedintelui Nicolae Ceauşescu, privind rolul artei şi culturii în edificarea societăţii socialiste (I) de Radu Constantinescu
Colocviile revistei „Teatrul”
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Festivalul spectacolelor pentru tineret (ediţia a III-a) - Tîrgu Mureş, 22-28 noiembrie 1982 de Magdalena Boiangiu
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Colocviul despre arta comediei (ediţia a V-a) - Galaţi de Paul Tutungiu
30 de ani de regie cu Gheorghe Harag de Dinu Kivu
O singură inimă, un singur ideal (raid-anchetă prin teatrele naţionalităţilor conlocuitoare) de Mihai Crişan
Resurecţia recitalului de Virgil Munteanu
Cronica literaturii dramatice. Dramaturgia lui Vasile Rebreanu de Mircea Ghiţulescu
Cenaclul dramaturgilor 17. În lectură „La început a fost peştele” de Dan Plăeşu
Iniţiere în arta actorului (I) de Ion Cojar
Teatrul de păpuşi din Galaţi la Festivalul Pif - 1982 de Ecaterina Păun
Cu regizorul Dominic Dembinski despre spectacolul Teatrului „Fantasio” din Constanţa prezentat la Festivalul internaţional de teatru scurt de la Arezzo de Maria Marin
Cu teatrul „Ion Creangă” în Italia
Note: O lecţia de patriotism; Contribuţie de Ionuţ Niculescu
Cartea de teatru: „O sută de ani de teatru evreiesc în România” de Israil Bercovici (Editura „Kriterion”, Bucureşti, 1982) de Ionuţ Niculescu
„Rampa” acum 50 de ani (ianuarie 1933) de Ionuţ Niculescu
Personajul istoric între document şi ficţiune: Ringala de Ionuţ Niculescu
Telex - „Teatrul”
„Trei zile de război, după încheierea păcii” (dramă în trei acte) de Petru Ispas
Cronica dramatică: „Ca frunza dudului” de Dumitru Radu Popescu (Teatrul Mic) de Constantin Măciucă
Cronica dramatică: „Nu pot să dorm” de Ion Brad (Teatrul Foarte Mic) de Victor Parhon
Cronica dramatică: „Drumuri şi răscruci” de Paul Everac (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi) de Margareta Bărbuţă
Cronica dramatică: „Insomnie” de Adrian Dohotaru (Teatrul „Nottara”) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Arma secretă a lui Arhimede” de Dumitru Solomon (Teatrul Naţional din Timişoara) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Serata” de Deák Tamás (Teatrul de Nord din Satu Mare - secţia maghiară) de Voicu D. Rusu
Cronica dramatică: „Tăcerea Laviniei” de Nicolae Lupu (Teatrul Maghiar de Stat din Sfîntu Gheorghe) de Mihai Crişan
Cronica dramatică: „Diogene cîinele” de Dumitru Solomon (Teatrul Evreiesc de Stat) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Fata morgana” de Dumitru Solomon (Teatrul Dramatic din Galaţi) de George Genoiu
Cronica dramatică: „Goana” de Paul Ioachim (Teatrul Naţional din Timişoara) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Ploşniţa” de Maiakovski (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Traian Şelmaru
Cronica dramatică: „Cu uşile închise” de Jean Paul Sartre (Teatrul „Bulandra”) de Marius Robescu
Cronica teatrului radiofonic: O reuşită de Cristina Dumitrescu
Telex - „Teatrul”
Viitorul rol: Székely Anna de Maria Marin
Viitorul rol: Liviu Manoliu de Maria Marin
În jurul „Meşterului Manole” de Dumitru Radu Popescu
Note: Cărţi uitate de Ionuţ Niculescu
Jurnal de critic (1944 - 1983) de Valentin Silvestru
Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Radu F. Alexandru şi Dumitru Almaş de Adriana Popescu
O posibilă istorie a literaturii dramatice contemporane (I) de Ion Cristoiu
Michel de Ghelderode la Teatrul Foarte Mic de Paul Cornel Chitic
Caricaturiştii şi Thalia
Cronica cronicii teatrale: „Frumoasa Fernanda” şi criticii clujeni de Myosotis
Prietenii mei, actorii de Fănuş Neagu
Argument de Dinu Săraru