Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1982
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971  1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 3 (anul XXVII)
martie 1982
 
 
 

 Din cuvîntarea rostită de Nicolae Ceauşescu la adunarea solemnă consacrată celei de-a 60-a aniversări a Uniunii Tineretului Comunist, 19 martie 1982 
 Tinereţea Revoluţiei de Marian Popescu
 „Acolo, în adînc...” de Constantin Paraschivescu
 Un ecou al răscoalelor din 1907 în dramaturgie de Ionuţ Niculescu
 Natura teatrului (I) de V. Moglescu
 Caiet de spectacol: „Karamazovii” la Teatrul „Nottara”  
 Fişă la versiunea teatrală românească a „Fraţilor Karamazov” de Horia Lovinescu
 Adevăratele dificultăţi ale dramatizării... de Leonida Teodorescu
 Note de lucru de Dan Micu
 Un decor dinamic de Dragoş Georgescu
 Sentimente contradictorii, exprimate în gama grotescului de George Constantin
 Vocea orgoliului de Ioana Crăciunescu
 Tăcerea lui Alioşa de Dragoş Pâslaru
 Semnal: Invenţiile în slujba scenei de Virgil Munteanu
 Zilele Caragiale, Craiova de Constantin Radu-Maria
 Cenaclul dramaturgilor 12. În lectură „Pata” de Vasile Băran şi Şerban Creangă de Mircea Rareş
 Silvia Dumitrescu-Timică la 60 de ani de teatru de Ionuţ Niculescu
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Consfătuirea pe ţară a teatrelor populare şi muncitoreşti de Mihai Crişan
 Marginalii la Goethe. 1. Reperele memoriei de Florin Tornea
 Cronica dramatică: „Între etaje” de Dumitru Solomon (Teatrul Dramatic din Braşov) de Valeria Ducea
 Cronica dramatică: „Zidarul” de Dan Tărchilă (Teatrul Dramatic din Galaţi) de N. Carandino
 Cronica dramatică: „Mîngîierea” de Theodor Mănescu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) de Constantin Paraschivescu
 Cronica dramatică: „Logodnicul american” de Mircea Marian (Teatrul Dramatic din Baia Mare) de Dinu Kivu
 Cronica dramatică: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale (Teatrul Naţional din Craiova) de Constantin Radu-Maria
 Cronica dramatică: „Somnoroasa aventură” de Teodor Mazilu (Teatrul Evreiesc de Stat) de Alice Georgescu
 Cronica dramatică: „Există nervi” de Marin Sorescu (Teatrul de Nord din Satu Mare - secţia română) de Dinu Kivu
 Cronica dramatică: „Copiii soarelui” de Maxim Gorki (Teatrul „Nottara”) de Ilie Rusu
 Cronica dramatică: „Măsură pentru măsură” de Shakespeare (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Alice Georgescu
 Cronica dramatică: „Muştele” de Jean Paul Sartre (Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) de Cristina Dumitrescu
 Cronica dramatică: „Turnul de fildeş” de Viktor Rozov (Teatrul Dramatic din Braşov) de Valeria Ducea
 Cronica dramatică: „Adio, studenţie” de Aleksandr Vampilov (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Paul Tutungiu
 Telex - „Teatrul” 
 Cronica dramatică: „Suflet viteaz” de Tamási Áron (Teatrul de Stat din Sfîntu Gheorghe) de Mihai Crişan
 Cronica dramatică: „Cenuşăreasa” de Emil Liţu (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Paul Tutungiu
 Carnet I.A.T.C.: „Între etaje” de Dumitru Solomon de Magdalena Boiangiu
 Cronica T.V.: Relaxare la televiziune? de Constantin Radu-Maria
 Cronica teatrului radiofonic: Trei noi premiere de Cristina Dumitrescu
 „Rampa” acum 50 de ani (martie 1932) de Ionuţ Niculescu
 Cartea de teatru: „Anton Pavlovici Cehov” de Monica Săvulescu de Paul Tutungiu
 Viitorul rol: Kitty Stroescu de Maria Marin
 Viitorul rol: Alexandru Arşinel de Maria Marin
 Telex - „Teatrul” 
 „Amurgul burghez” (tragicomedie) de Romulus Guga
 27 martie - Ziua mondială a teatrului