Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1982
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971  1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 5 (anul XXVII)
mai 1982
 
 
 

Din Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Plenara C.C. al P.C.R., 1-2 iunie 1982 
Ceva în legătură cu sublimul... de Dumitru Radu Popescu
Teatrul, focar de iniţiativă şi animaţie culturală de Mircea Radu Iacoban
Teatrul, focar de iniţiativă şi animaţie culturală de Elena Deleanu
Cu George Bălăiţă despre cartea de teatru şi unele probleme actuale de Stan Vlad
Note: Mereu Eminescu de Ionuţ Niculescu
Interviu cu Ion Besoiu de Maria Marin
Telex - „Teatrul” 
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Braşov, Contemporan '82 de Mira Iosif
Natura teatrului (III) de V. Moglescu
Premiile A.T.M. pe anul 1981 
Semnal: Cunoaşteţi vreun autor local ? de Virgil Munteanu
Colocviul creatorilor şi realizatorilor spaţiului şi ambianţei de spectacol de Constantin Radu-Maria
Arhitecţi şi scenografi despre spaţiul de spectacol de Dan Jitianu
Întrebările unei expoziţii de Paul Cornel Chitic
Buzău - „Zilele dramaturgiei româneşti”   
„A vedea idei...” de Alexandru Paleologu
O paralelă de Ionuţ Niculescu
„Rampa” acum 50 de ani (mai 1932) de Ionuţ Niculescu
Marginalii la Goethe. 3. Aventură la izvoare de Florin Tornea
Miracolul unei sărbătoriri de Mihai Gîrniţă
Cenaclul dramaturgilor 14. În lectură „Ramele” de George Ricus de Mircea Rareş
Spectacol omagial „Primăvară fierbinte” de Stan Vlad
Cronica dramatică: „Act veneţian” de Camil Petrescu (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „O sărbătoare princiară” de Teodor Mazilu (Teatrul „Nottara”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Matca” de Marin Sorescu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) de Mihai Crişan
Cronica dramatică: „Doamna din Dubuque” (Cine sînt eu?) de Edward Albee (Teatrul Dramatic din Braşov) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Imaginile sînt imagini” de Eugen Ionescu (Teatrul „Ion Creangă”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Bambini di Praga” de Bohumil Hrabal (Teatrul Municipal din Ploieşti) de Dinu Kivu
Telex - „Teatrul” 
Cronica dramatică: „Ţarul Ivan îşi schimbă meseria” de Mihail Bulgakov (Teatrul Dramatic din Galaţi) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Un bărbat şi mai multe femei” de Leonid Zorin (Teatrul Dramatic din Galaţi) de Constantin Paraschivescu
Viitorul rol: Angela Ioan de Maria Marin
Viitorul rol: Răzvan Vasilescu de Maria Marin
Telex - „Teatrul”
Cronica T.V.: Integrala Shakespeare (11) - „Furtuna” ; „Mozart şi Salieri” de A. S. Puşkin de Constantin Radu-Maria
Cronica teatrului radiofonic: Text şi spectacol de Cristina Dumitrescu
„Soldatul şi filozoful” (schiţă dramatică) de Dumitru Solomon
Cartea de teatru: „Teatrul chinezesc din secolul XX” (antologie) de Petre Braşoveanu
Cartea de teatru: „Introducere în estetica teatrului contemporan” de Ion Toboşaru de Dinu  Kivu
Personajul istoric între document şi ficţiune: Răzvan de Ionuţ Niculescu
Convorbire cu regizorul Ion Ungureanu de Paul Tutungiu