Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1982
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971  1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 6 (anul XXVII)
iunie  1982
 
  
  

Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a Organizaţiei Naţiunilor Unite consacrate dezarmării
Cum învăţăm... 
Starea şi dinamica dramaturgiei de Dumitru Solomon
Contribuţii la îmbogăţirea vieţii spirituale a ţării de Constantin Potîngă
Un teatru viu şi eficient de Zsólt Gálfalvi
Dezideratul noii calităţi de Stelian Preda
Cronica literaturii dramatice: „Zidarul” de Dan Tărchilă de Ştefan Cazimir
Un gest cultural de Dinu Kivu
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Zilele teatrului studenţesc, Iaşi de Magdalena Boiangiu
Note: George Bariţiu, 170 de Ionuţ Niculescu
Artă şi adevăr (I) de Henri Wald
Telex - „Teatrul” 
Semnal: La nuntă de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Politica” de Theodor Mănescu (Teatrul Foarte Mic) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Strigoi la Kitahama” de Kobo Abe (Teatrul de Comedie) de Marius Robescu
Cronica dramatică: „Amintiri” de Aleksei Arbuzov (Teatrul „Bulandra”) de Alice Georgescu
Cronica dramatică: „Efros Saga” de Iacob Gordin (Teatrul Evreiesc de Stat) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Fenomenele” de Grigori Gorin (Teatrul de Stat din Arad) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Macbeth” de Shakespeare (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Joc dublu” de Robert Thomas (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Ucenicul visător” de Cicerone Sbanţu, „Grădina fermecată” de Ileana Vulpescu după André Maurois (Teatrul Pentru Copii şi Tineret din Iaşi) de Sanda Diaconescu
Cronica dramatică: „Hocus-pocus şi-o găleată” de Aad E. Greidanus (Teatrul de Păpuşi din Oradea) de Dinu Kivu
I.A.T.C. „I. L. Caragiale”: „Iona” de Marin Sorescu de Magdalena Boiangiu
Institutul de Teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureş: „Priveşti înapoi cu mînie” de John Osborne de Magdalena Boiangiu
Viitorul rol: Aimée Iacobescu de Maria Marin
Viitorul rol: Nicolae Iliescu de Maria Marin
Telex - „Teatrul”
Civilizaţie de Mihai Gîrniţă
Revista revistelor „Plays and players” de Alice Georgescu
Marginalii la Goethe. 4. Spre Shakespeare de Florin Tornea
Expoziţie la Teatrul „Bulandra”: Toma Caragiu văzut de Ion Miclea
Cîteva probleme ale avangardei teatrale de George Chiriţă
O spectaculoasă întoarcere la realism de Alexandru Martin
„Rezervaţia de pelicani” (dramă în trei acte) de Dumitru Radu Popescu
Cronica T.V.: „Aşteptînd în prag” de Mircea Enescu de Constantin Radu-Maria
Cronica teatrului radiofonic: Spectacolul istoriei. Istoria spectacolului de Cristina Dumitrescu
„Rampa” acum 50 de ani (iunie 1932) de Ionuţ Niculescu
Personajul istoric între document şi ficţiune: Despot-Vodă de Ionuţ Niculescu
Spectacole la Moscova şi Erevan de Mircea Cornişteanu
O convorbire cu Trevor Griffiths de Paul Tutungiu
In memoriam: N. Neamtzu-Ottonel de Ionuţ Niculescu
Premiul acordat revistei „Teatrul” la Trienala cărţilor şi periodicelor de teatru, Novi Sad, 1982 de Valentin Silvestru