Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1982
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971  1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 12 (anul XXVII)
decembrie 1982
 
  
  
 Din Raportul prezentat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu la Conferinţa Naţională a P.C.R., 16 decembrie 1982
 Sub steagul partidului, sub tricolorul Republicii, patriotismul revoluţionar în acţiune
 Drama – discuţie de Constantin Măciucă
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Săptămîna teatrului scurt, Oradea (ediţia a V-a); Premiile de Mira Iosif
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Luminile scenei reşiţene
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Festivalul-concurs de teatru istoric: „Permanenţă materială şi spirituală”, Tîrgovişte de Paul Cornel Chitic
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Cibinium... de Sanda Diaconescu
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. O dezbatere pe tema „De la literatura dramatică la spectacol; limbaj specific, relaţii” de Paul Cornel Chitic
 „Rampa” acum 50 de ani (decembrie 1932) de Ionuţ Niculescu
 Căderea lui Geo Termale de Virgil Munteanu
 Telex - „Teatrul”
 O casă de cultură a ţăranilor, Slătioara de Paul Tutungiu
 Un minut cu Dinu Săraru de Paul Tutungiu
 Cenaclul dramaturgilor 16. În lectură „Ochiul magic” de Sever Avram de Mircea Rareş
 Note: Actorii în memoriile unui cineast de Ionuţ Niculescu
 Telex - „Teatrul”
 Cronica dramatică: „Iubita mea” de Lörinczi Lászó (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) de Mihai Crişan
 Cronica dramatică: „Ciudatul rol al întîmplării” de Ion Băieşu (Teatrul Dramatic din Galaţi) de Constantin Paraschivescu
 Cronica dramatică: „Zigzag” de I. D. Şerban, „Călătorie în doi” de I. D. Şerban, „Radiografia” de I. D. Şerban (Teatrul „Nottara”) de Valeria Ducea
 Cronica dramatică: „Balconul” de D. R. Popescu, „Paracliserul” de Marin Sorescu (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Dinu Kivu
 Cronica dramatică: „Mitică Popescu” de Camil Petrescu (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Virgil Munteanu
 Cronica dramatică: „Între patru ochi” de Aleksandr Ghelman (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Constantin Radu-Maria
 Cronica dramatică: „Fluturi... fluturi” de Aldo Nicolaj (Teatrul Foarte Mic) de Alice Georgescu
 Cronica dramatică: „Calul în Senat” de Leonid Andreev, „Frumoasele sabine” de Leonid Andreev (Teatrul de Stat din Oradea - secţia română) de Margareta Bărbuţă
 Cronica dramatică: „Femeia care a vrut să rupă o floare” de Oriana Fallaci (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Dumitru Chirilă
 Carnet I.A.T.C.: Simpozion Teodor Mazilu „Aceşti nebuni făţarnici” de Magdalena Boiangiu
 Note: O mare distribuţie de Ionuţ Niculescu
 Cronica T.V.: „Ziua de duminică a lui Damian Stegaru” de Mircea Enescu de Constantin Radu-Maria
 Cronica teatrului radiofonic: Meditaţii asupra istoriei de Cristina Dumitrescu
 Cititorii au cuvîntul
 Cronica cronicii teatrale: Cronicile unui spectacol de Myosotis
 Telex - „Teatrul” 
 Viitorul rol: Rodica Truică de Maria Marin
 Viitorul rol: Dan Ivănesei de Maria Marin
 Teatru inedit în revista „Manuscriptum” de Aureliu Goci
 Cu Claudia Dimiu despre cercetarea ştiinţifică la Muzeul Literaturii Române de Paul Tutungiu
 Teatrul la „Rotonda 13” de Aureliu Goci
 In memoriam: Nelu Ionescu de Tudor Popescu
 O săptămînă, oaspete la „Berliner Festtage” de Valeria Ducea
 Colocviile şi festivalurile teatrale (II). Convorbire cu Valentin Silvestru de Dinu Kivu
 Personajul istoric între document şi ficţiune: Petru Rareş de Ionuţ Niculescu
 „Audienţa” (piesă în două acte) de Dragomir Horomnea
 Arhivele teatrului românesc: Zidirea Teatrului cel Mare (Naţional) - 130 de Ionuţ Niculescu
 Indice bibliografic pe anul 1982