Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1982
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971  1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 4 (anul XXVII)
aprilie 1982
 
 
 

 Din cuvîntarea rostită de Nicolae Ceauşescula Plenara C.C. al P.C.R., 31 martie 1982
 Revista „Teatrul” de vorbă cu Mihnea Gheorghiu  
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Antologia spectacolelor cu piese româneşti contemporane, Cluj-Napoca (27 februarie-6 martie) de Mircea Ghiţulescu
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. ... şi cîteva notaţii pe marginea ei de Virgil Munteanu
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Zilele teatrului pentru copii, Focşani (12 martie - 14 martie) de Dinu Kivu
 Natura teatrului (II) de V. Moglescu
 Note: S.C.I.A. de Ionuţ Niculescu
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Artiştii amatori din Laza de Stan Vlad
 Despre simetrie în opera lui I. L. Caragiale de Mircea Tomuş
 Despre simetrie în opera lui I. L. Caragiale de Ştefan Cazimir
 Semnal: Dar al doilea? Dar al treilea? Dar ...? de Virgil Munteanu
 Marginalii la Goethe. 2. Pelerinaj şi divagaţii la Kochberg de Florin Tornea
 Note: Memoria documentelor de Ionuţ Niculescu
 Cenaclul dramaturgilor 13. În lectură „Eroarea” de Constantin Iorgulescu de Mircea Rareş
 Carnet A.T.M.
 Cronica dramatică: „Paiele şi măgarii” de Gheorghe Vlad (Teatrul Dramatic din Braşov) de Constantin Radu-Maria
 Cronica dramatică: „Nimic despre Sînziene” de Constantin Munteanu (Teatrul Dramatic din Braşov) de Constantin Radu-Maria
 Cronica dramatică: „Interesul general” de Aurel Baranga (Teatrul de Nord din Satu Mare - secţia română) de Dinu Kivu
 Telex - „Teatrul”
 Cronica dramatică: „Aceşti nebuni făţarnici” de Teodor Mazilu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani) de Alice Georgescu
 Cronica dramatică: „Arca bunei speranţe” de I. D. Sîrbu (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroşani) de Constantin Paraschivescu
 Cronica dramatică: „Preferam să mor de rîs” de Nelu Ionescu (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi) de Alexandru Călinescu
 Cronica dramatică: „Corigenţă la dragoste” de Cristian Munteanu (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) de Alice Georgescu
 Telex - „Teatrul” 
 Cronica dramatică: „Tartuffe” de Molière şi „Cabala bigoţilor” de Mihail Bulgakov (Teatrul „Bulandra”) de Mira Iosif
 Cronica dramatică: „Cum vă place” de Shakespeare (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi) de Alexandru Călinescu
 Cronica dramatică: „Velázquez” de Antonio Buero Vallejo (Teatrul Naţional din Timişoara) de Paul Tutungiu
 Cronica dramatică: „Fluturi ... fluturi...” de Aldo Nicolaj (Teatrul Naţional din Craiova) de Constantin Radu-Maria
 Cronica dramatică: „Doi pe un balansoar” de William Gibson (Teatrul Foarte Mic) de Valeria Ducea
 Cronica dramatică: „Ifigenia în Taurida” de Goethe (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroşani) de Constantin Paraschivescu
 Cronica dramatică: „Consolare strămoşească” de Tamási Áron (Teatrul de Stat din Oradea - secţia maghiară) de Dinu Kivu
 Cronica dramatică: „Două iubiri” de Armen Zurabov (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani) de Alice Georgescu
 Cronica dramatică: „Adam şi Eva” de Peter Hacks (Teatrul German de Stat din Timişoara) de Paul Tutungiu
 Cronica dramatică: „Încotro, căluţule?” de Rada Moskova (Teatrul „Ţăndărică”) de Mihai Crişan
 Turnee în capitală: Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi de Valeria Ducea
 „Vedere de pe pod” de Renzo Rossellini (Opera Română) de Grigore Constantinescu
 Cronica T.V.: „Mîndria lui Ion” de Mircea Enescu şi „La prima vedere” de Ion Băieşu de Constantin Radu-Maria
 Cronica teatrului radiofonic: ... Cu rezonanţă actuală de Cristina Dumitrescu
 „Rampa” acum 50 de ani (aprilie 1932) de Ionuţ Niculescu
 Cartea de teatru: „Teatralitatea teatrului” de Ion Sava de N. Carandino
 Viitorul rol: Elena Petrican de Maria Marin
 Viitorul rol: Rudy Rosenfeld de Maria Marin
 Telex - „Teatrul” 
 „O partidă de pescuit” (tragicomedie poliţistă în două părţi) de Petre Sălcudeanu