Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1981
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970  1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 9 (anul XXVI)
septembrie 1981
 
 
 

 Din Cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la adunarea festivă consacrată celei de-a 50-a aniversări a „Scînteii” şi sărbătoririi Zilei presei
 Ziarul comunist de Radu Constantinescu
 Festivalul Naţional „Cîntarea României” - festivalul muncii şi creaţiei, al educaţiei patriotice şi revoluţionare 
 Telex - „Teatrul”
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Laureaţi 
 Ancheta „Stagiunea '81-'82 - Gong!” - proiecte, repetiţii, dialoguri cu dramaturgi, interpretări regizorale de Valeria Ducea, Mira Iosif, Maria Marin, Paul Tutungiu
 Semnal: Manevrele de toamnă de Virgil Munteanu
 Săptămîna teatrului politic, Bucureşti, 17-23 august de Irina Coroiu
 Telex - „Teatrul”
 Nostalgia începuturilor de Henri Wald
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Un program ambiţios de Irina Coroiu
 Telex - „Teatrul” 
 Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori români: Leopoldina Bălănuţă 
 Săptămîna teatrului de comedie, Bucureşti, 1-7 septembrie de Valeria Ducea
 Cronica teatrului radiofonic: Clipe de istorie contemporană de Cristina Dumitrescu
 Cronica T.V.: „Cabana” de Claude Bonnefoy de Constantin Radu-Maria
 „Rampa” acum 50 de ani (septembrie 1931) de Ionuţ Niculescu
 Dramaturgia lui Mihail Bulgakov (IV) de Leonida Teodorescu
 „Căutătorii de aur” (comedie) de Radu F. Alexandru
 Şerban Cioculescu, cronicar dramatic de Ionuţ Niculescu
 „Omul de pe stradă” despre... D-ale teatrului de Mihai Popescu