Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1981
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970  1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 10 (anul XXVI)
octombrie 1981
 
  
  
Apelul pentru dezarmare şi pace al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste din Republica Socialistă România
Teatrul - şcoală a educaţiei patriotice 
Dinamica personajului dramatic de Victor Ernest Maşek
Telex - „Teatrul”
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Un spectacol important la Teatrul Popular din Rîmnicu Vîlcea de Vlad Andrei Orheianu
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Repertoriu dificil, rezultate remarcabile la Teatrul Popular din Tulcea de Dan Vasiliu
O convorbire cu Dan Nasta despre contradicţiile mesajului actoricesc, şansa românilor în actorie, iubirea pentru limba română, rădăcinile teatrului nostru naţional de Paul Tutungiu
Note: Camil Petrescu în documente de Ionuţ Niculescu
Semnal: O dezminţire de Virgil Munteanu
Săptămîna teatrului de estradă, Bucureşti, 7-15 septembrie de Dan Weil
Centenar Eugen Lovinescu: Sub semnul teatrului de Ionuţ Niculescu
Festivalul internaţional „George Enescu”. Miracole în septembrie de Nina Cassian
Festivalul internaţional „George Enescu”. O sărbătoare pentru melomani de Grigore Constantinescu
„Rampa” acum 50 de ani (octombrie 1931) de Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Tinereţea lui Moromete” de Marin Preda (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Omul care face minuni” de Radu F. Alexandru (Teatrul „Nottara”) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Paracliserul” de Marin Sorescu (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroşani) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Eticheta contează” (Exerciţii de forţă şi de echilibru) de Ovidiu Genaru (Teatrul „Bacovia” din Bacău) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Aventura unei femei cuminţi” de Mircea M. Ionescu (Teatrul „Bacovia” din Bacău) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Canguri din import” de Gabriela Cerchez (Teatrul Dramatic din Braşov) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Pămîntul după ora zece şi cinci” de Dan Plăeşu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Anunţ la mica publicitate” de Alexandru Sever (Teatrul Giuleşti) de Traian  Şelmaru
Cronica dramatică: „Ordinatorul şi zaibărul” de Paul Everac (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Chiriţa în provincie” de Vasile Alecsandri (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi) de Alexandru Călinescu
Cronica dramatică: „Richard al II-lea” de Shakespeare (Teatrul Naţional din Craiova) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Mizerie şi nobleţe” de Eduardo Scarpetta (Teatrul „Nottara”) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Tîndală... cloşcă” de Mihai Crişan (Teatrul „Ţăndărică”) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Calea Soarelui” adaptare de Mircea Petre Suciu după epopeea Ghilgameş (Teatrul de Păpuşi din Sibiu) de Sanda Diaconescu
Cronica dramatică: „Soldăţelul de plumb” de Sacha Lichy (Teatrul de Păpuşi „Aşchiuţă” din Piteşti) de Valeria Ducea
Microinterviu cu Constantin Codrescu de Maria Marin
Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori români: Victor Rebengiuc
Viitorul rol: Mariana Neagu de Maria Marin
Viitorul rol: Boer Ferenc de Maria Marin
Telex - „Teatrul” 
Cronica T.V.: „Iată femeia pe care o iubesc” de Camil Petrescu de Constantin Radu-Maria
Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 8. „Henric al IV-lea” de Constantin Radu-Maria
Cronica teatrului radiofonic: Însemnări de Cristina Dumitrescu
Cartea de teatru: „Conexiuni teatrale” de Amza Săceanu de Carol Isac
Cartea de teatru: „O tragedie antirăzboinică” de Joost van den Vondel de Mihai Rădulescu
Note: „Din Bucureştii de altădată”: desigur, teatrul de Ionuţ Niculescu
„Calul verde” (tragicomedie) de Constantin Popa
Note: Temeiurile unui nou muzeu de Ionuţ Niculescu
Dramaturgia lui Mihail Bulgakov (V) de Leonida Teodorescu
„Omul de pe stradă” despre... D-ale teatrului de Mihai Popescu