Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1981
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970  1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 5 (anul XXVI)
mai 1981
 
 
 

8 mai 1981 - Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu  
Tovarăşului Nicolae Ceauşescu  
8 mai 1981 - Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, strălucită dezvoltare a teoriei revoluţionare, călăuză a culturii româneşti, a gîndirii artistice şi literare 
Umanism şi tipologie revoluţionară în dramaturgie de Mircea Mancaş
Din tezele Conferinţei naţionale a scriitorilor  
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Zilele teatrelor muncitoreşti de Stan Vlad
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. „Cadoul” de Paul Everac (Teatrul Muncitoresc Măgurele) de Irina Coroiu
Telex - „Teatrul”  
O posibilă estetică a teatrului: obiect şi metodă (II) de V. Moglescu
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Braşov-Contemporan '81 de Constantin Radu-Maria
Conceptul Sorescu (II) de Valentin Silvestru
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Din carnetul cronicarului de Margareta Bărbuţă
Polisemia comportamentului nonverbal sonor de Mihai Rădulescu
Festivalul artei şi creaţiei studenţeşti - ediţia a XIV-a de Magdalena Boiangiu
Telex - „Teatrul”      
Cenaclul dramaturgilor (8). În lectură „Calul verde” de Constantin Popa de Mircea Rareş
Centenar Goga de Ionuţ Niculescu
Un spectacol neobişnuit de Dinu Kivu
Un autor dramatic necunoscut: François Villon de Romulus Vulpescu
Note - Lecturi necesare de Ionuţ Niculescu
Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori români: Olga Tudorache 
Lumea într-o replică de Ştefan Iureş
Note - Iarăşi despre datorii uitate de Ionuţ Niculescu
Semnal: Eu sînt mic, nu ştiu nimic de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Oraşul viitorului” de Horia Lovinescu (Teatrul „Bulandra”) de Marius Robescu
Cronica dramatică: „Înălţarea nu va avea loc” de Huszár Sándor (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) de Teodor Sugár
Cronica dramatică: „Infernul blînd” de Tudor Popescu (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Strada Salcîmului, 92” de Szigyártó Sándor (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Teodor Sugár
Cronica dramatică: „A murit Thales de sete?” de Mircea M. Ionescu (Teatrul de Stat din Arad) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Moartea accidentală a unui tînăr rebel” de Dario Fo (Teatrul Naţional din Craiova) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Vara la Nohant” de Jaroslaw Iwaszkiewicz (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi) de Mihaela Sebastian
Cronica dramatică: „Noaptea tăcerii, noaptea singurătăţii” de Robert Anderson (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi) de Al. Călinescu
Cronica dramatică: „Cuibul” de Franz Xaver Kroetz (Teatrul de Stat din Sibiu - secţia germană) de Constantin Radu-Maria
Telex - „Teatrul” 
Cronica dramatică: „Hoţii de vulturi” de D. R. Popescu (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi) de Alexandru Călinescu
Cronica dramatică: „Ordinatorul” de Paul Everac (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Mircea Ghiţulescu
Cronica dramatică: „Anchetă asupra unui tînăr care n-a făcut nimic” de Adrian Dohotaru (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Oedip salvat” de Radu Stanca (Teatrul de Stat din Sibiu - secţia română) de Ilie Rusu
Cronica dramatică: „Filumena Marturano” de Eduardo de Filippo (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Examenul” de Jan Pawel Gawlik (Teatrul Dramatic din Braşov) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Faust” de Goethe (Teatrul de Stat din Sibiu - secţia germană) de Ilie Rusu
Cronica dramatică: „Henric al IV-lea” de Luigi Pirandello (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Legenda cîntăreţului” de Vladimir Simon (Teatrul „Ţăndărică”) de Mihai Crişan
Cronica dramatică: „Paradis de ocazie” de Tudor Popescu (Casa de Cultură a Sindicatelor din Piteşti) de Dinu Kivu
Opera: „Trei generaţii” de Sergiu Sarchizov după drama Luciei Demetrius (Teatrul Liric din Constanţa) de Grigore Constantinescu
„Rampa” acum 50 de ani (mai 1931) de Ionuţ Niculescu
In memoriam: Nicolae Massim de Margareta Niculescu
Note: Un act de cultură de Ionuţ Niculescu
Viitorul rol: Cornelia Gheorghiu de Maria Marin
Viitorul rol: Constantin Băltăreţu de Maria Marin
Telex - „Teatrul” 
Cronica teatrului radiofonic: Portret în devenire de Cristina Dumitrescu
Cronica T.V.: File de cronică revoluţionară de Irina Coroiu
Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 5. „Henric al VIII-lea” de Constantin Radu-Maria
Cartea de teatru: „Actorul” de Andrei Băleanu şi Doina Dragnea de Carol Isac
Cartea de teatru: „Eliza” de Mihaela Tonitza-Iordache de Irina Coroiu
Dramaturgia lui Mihail Bulgakov (I) de Leonida Teodorescu
In memoriam: Iso Schapira de Iosif H. Andronic
O seară la Nô de Horia Aramă