Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1981
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970  1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 2 (anul XXVI)
februarie 1981
 
 
 

Socialismul şi cultura
Însemnări despre statutul artei de Ion Ianoşi
Ipostaze ale eului în proza lui Caragiale de Ştefan Cazimir
I. L. Caragiale despre condiţia socio-estetică a criticului teatral de Al. Firescu
Cronica literaturii dramatice: Satul contemporan în dramaturgia lui Gheorghe Vlad de Carol Isac
Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori români: Eugenia Popovici, nuanţe şi contraste
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Teatrul de la poarta uzinei de Dan Weil
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. „Linişte! Se repetă!” de Stan Vlad
Virtuţile formative ale structurii dramatice de Victor-Ernest Maşek
Telex - „Teatrul”
Caiete de spectacol: „Caligula” la Teatrul Naţional din Bucureşti
Adnotări la „Caligula” de Horea Popescu
Pe marginea piesei şi dincolo de ea de Letiţia Gîtză
Un decor fără anecdotică arhitecturală de Paul Bortnovschi
Drumul spre personaj de Ovidiu Iuliu Moldovan
Fidelitatea omului faţă de sine de Radu Beligan
Cine e Cesonia? de Silvia Popovici
Semnal: „Pe-un franc, poet” de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Românii şi ambasadorii” de Corneliu Marcu (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Margareta Bărbuţă
Cronica dramatică: „Cartea lui Ioviţă” de Paul Everac (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Proştii sub clar de lună” de Teodor Mazilu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Nu ne naştem toţi la aceeaşi vîrstă” de Tudor Popescu (Teatrul Naţional din Timişoara) de Antoaneta C. Iordache
Cronica dramatică: „D-ale carnavalului” de I. L. Caragiale (Teatrul Bacovia din Bacău) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Woyzeck” de Georg Büchner (Teatrul Giuleşti) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Necunoscuta şi funcţionarul” de Aldo Nicolaj (Teatrul Foarte Mic) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Moartea unui comis-voiajor” de Arthur Miller (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Osul de peşte fermecat” de Charles Dickens (Teatrul „Ţăndărică”) de Mihai Crişan
Cronica dramatică: „Ubu-rege” de Alfred Jarry (Teatrul de Păpuşi din Cluj-Napoca) de Mircea Ghiţulescu
Un sfert de veac de activitate teatrală profesionistă la Bîrlad de Emanoil  Engel
De vorbă cu V. Mălinescu de Maria Marin
„Ciuta” de V. I. Popa de Emanoil Engel
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. O formaţie de teatru laureată de Virgil Munteanu
Telex - „Teatrul”
Viitorul rol: Lucia Mureşan de Maria Marin
Viitorul rol: Iarina Demian de Maria Marin
Telex - „Teatrul”
Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 2. „Măsură pentru măsură” de Constantin Radu-Maria
Cronica teatrului radiofonic: Anevoiosul drum al împlinirii de Cristina Dumitrescu
La centenarul unui maestru al scenei româneşti: Neuitatul Ion Manolescu de Traian Şelmaru
La centenarul unui maestru al scenei româneşti: Curriculum vitae de Ionuţ Niculescu
Teatrul Naţional din Bucureşti la Paris (cîteva pasaje din primele cronici apărute în presa franceză)
In memoriam: Mauriciu Sekler de Florin Tornea
Note: Un album jubiliar de Ionuţ Niculescu
Memoriile lui Mircea Ştefănescu de N. Carandino
In memoriam: La moartea lui Cornel Coman de Adrian Dohotaru
De vorbă cu Aldo Nicolaj de Angela Ioan
„Premiantul cere reexaminare” (piesă în două părţi) de Mircea M. Ionescu
„Rampa” acum 50 de ani (februarie 1931) de Ionuţ Niculescu
Jurnal de critic (1945-1980) de Valentin Silvestru