Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1980
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 10 (anul XXV)
octombrie 1980
 
  
  
Din cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Plenara Comitetului Central al P.C.R. din 14-15 octombrie 1980
Întîlnirea tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu activul de partid al scriitorilor
Încredere de Theodor Mănescu
Oglindă a vieţii noastre de Margareta Bărbuţă
Festivalul Naţional „Cîntarea României”: Teatrul muncitoresc în viaţa spirituală a marilor platforme industriale de Stan Vlad
Telex - „Teatrul”
Festivalul Naţional „Cîntarea României”: Festivalul de creaţie şi interpretare teatrală - ediţia a IX-a de Constantin Radu-Maria
Festivalul Naţional „Cîntarea României”: Un nou teatru popular muncitoresc în judeţul Bihor de Elisabeta Pop
Dramele metaistorice ale lui Marin Sorescu de Mircea Ghiţulescu
Festivalul Naţional „Cîntarea României”: Simpozionul „Teatrul contemporan şi revoluţia” de Mircea Rareş
Cronica dramatică: „Îngerul bătrîn sau comedia nebunilor” de Alexandru Sever (Teatrul de Nord din Satu Mare) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Ploaia şi anchetatorul” de Leonida Teodorescu (Teatrul „Nottara”) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Hagi-Tudose” de Barbu Ştefănescu Delavrancea (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Apus de soare” de Barbu Ştefănescu Delavrancea (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă” de Horia Lovinescu (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Margareta Bărbuţă
Cronica dramatică: „Nu ne naştem toţi la aceeaşi vîrstă” de Tudor Popescu (Teatrul de Stat din Arad) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Boroboaţă” de Costel Popovici şi Ştefan Lenkisch (Teatrul „Ţăndărică”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Frumoasele pasiuni electrice” de Vladimir Simon (Teatrul „Ţăndărică”) de Valeria Ducea
Viitorul rol: Silvia Popovici de Maria Marin
Viitorul rol: Corado Negreanu de Maria Marin
Telex - „Teatrul”
In memoriam
Teodor Mazilu sau instinctul vieţii de Georgeta Horodincă
Teodor Mazilu nu mai scrie de Valentin Silvestru
Pavilion de complezenţă de Virgil Munteanu
„Luchian” (dramă în trei acte) de Mihail Davidoglu
G. Ionescu Gion
Telex - „Teatrul”
Cronica T.V.: „La Musica” de Marguerite Duras şi „Miracolul” dramatizare după o nuvelă de Charles Langelaan de Constantin Radu-Maria
Cu dreptul! de Cristina Dumitrescu
Cronica teatrului radiofonic: Canalul Barba Dragonului de Lao She de Cristina Dumitrescu
„Rampa” acum 50 de ani (octombrie 1930) de Ionuţ Niculescu
Caietul-program şi funcţia lui culturală de Alice Georgescu
Jean, fiul lui Ion (piesă în 10 tablouri)
de Nicolae Ţic şi George Bănică
Spa, 1980 de Mihaela Iordache