Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1980
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 3 (anul XXV)
martie 1980
 
 
 

 Ceauşescu şi cultura de Gheorghe Stroia
 Elocvenţa democraţiei autentice
 Tribună a ideilor şi a poeziei de Radu Beligan
 Premiile Asociaţiei oamenilor de artă din instituţiile teatrale şi muzicale pe anul 1979. Teatru
 Oradea - Săptămîna teatrului scurt (ediţia a IV-a). Premiile Festivalului de Paul Tutungiu
 Cenaclul dramaturgilor (2) de Mircea Rareş
 Adevărul istoric în drama istorică de Constantin Radu-Maria
 Înţelesul timpului prin clipă de Laurenţiu Ulici
 Din repertoriul stagiunii de Valeria Ducea
 Ancheta revistei „Teatrul”: La ce lucrează dramaturgii? (Răspund: Ion Băieşu, Ştefan Berciu, Paul Ioachim, Iosif Naghiu, Al. T. Popescu, D. R. Popescu, Al. Sever, D. Solomon, Gh. Vlad) de Valeria Ducea şi Alice Georgescu
 „Rampa” acum 50 de ani (martie 1930) de Ionuţ Niculescu
 Camil Petrescu, teoretician al teatrului şi cronicar dramatic (II) de N. Tertulian
 Note - „Arlechin” de Alice Georgescu
 Caragiale, astăzi (III) de Constantin Paraschivescu
 Note - Opera unionistului D. Ralet de Ionuţ Niculescu
 Arta, ca mijloc de comunicare şi mai bună cunoaştere între oameni (I) de Amza Săceanu
 Teatru muncitoresc la platforma industrială Pipera de Constantin Radu-Maria
 Unu, doi, trei..., maximum, patru de Virgil Munteanu
 Din experienţa teatrului poetic de Dan Nasta
 Cronica dramatică: „Evul mediu întîmplător” de Romulus Guga (Teatrul Mic) de Virgil Munteanu
 Cronica dramatică: „Marea lumină albă” de Mihai Georgescu (Teatrul „Nottara”) de Radu Albala
 Cronica dramatică: „Uşa nu e încuiată” de Kocsis István (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Teodor Sugár
 Cronica dramatică: „Floriile unui geambaş” de Sütö András (Teatrul „Bulandra”) de Valeria Ducea
 Cronica dramatică: „Povestea dulgherului şi a frumoasei sale soţii” de Radu Stanca (Teatrul de Stat din Turda) de Mircea Ghiţulescu
 Cronica dramatică: „Aşteptîndu-l pe Godot” de Samuel Beckett (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Mira Iosif
 Cronica dramatică: „Gin-Rummy” de Donald L. Coburn (Teatrul „Bulandra”) de Constantin Radu-Maria
 Cronica dramatică: „Revelion la baia de aburi” de Emil Braghinski şi Eldar Reazanov (Teatrul „Ion Vasilescu”) de Alice Georgescu
 Cronica dramatică: „Program special L. B.” de Stephen Poliakoff (Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) de Mira Iosif
 Cronica dramatică: „Jocuri de poeţi - jocuri de copii” (Teatrul „Ţăndărică”) de Valeria Ducea
 Cronica dramatică: „Legenda naiului” de I. D. Sîrbu (Teatrul de Păpuşi din Craiova) de Virgil Munteanu
 Cartea de teatru: „Shakespeare - un psiholog modern” de Mihai Rădulescu de Mihai Dimiu
 Cartea de teatru: „Martor al Thaliei” de Ştefan Oprea de Mircea Ghiţulescu
 Reprezentaţia nr. 150 şi 105 de Cristina Dumitrescu
 Telex - „Teatrul”
 Viitorul rol: Coca Andronescu de Maria Marin
 Viitorul rol: Dionisie Vîtcu de Maria Marin
 Cronica T.V.: „Capcana” de J. P. Miller de Constantin Radu-Maria
 Cronica teatrului radiofonic: O restituire de Cristina Dumitrescu
 Giurgiu - Iniţiativă şi continuitate în viaţa culturală a oraşului de Valeria Ducea
 Note - O carte consacrată creatorilor păpuşari de Stan Vlad
 Dramaturgia lui Leonid Andreev (VIII) de Leonida Teodorescu
 Note - Pe marginea unei monografii de Ionuţ Niculescu
 „Urmaşul meu, viitorul” (piesă în trei acte) în româneşte de Veronica Bârlădeanu de Sándor Huszár
 Un interviu cu Aleksei Arbuzov de Paul Tutungiu