Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1980
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 7-8 (anul XXV)
iulie-august 1980
 
  
  
Din Cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Reuniunea solemnă a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat şi guvernului
Idei-forţă
Întîlnirea cu istoria de Cristian Popişteanu
Istoria patriei în consens cu istoria umanităţii de Mircea Muşat
Cultură şi istorie de Virgil Cândea
Cîteva scrutări în teatrul nostru istoric de Ion Zamfirescu
Dacia dramaturgului Eminescu de Ionuţ Niculescu
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Colocviul regizorilor din teatrele dramatice (Bîrlad) de Dinu Kivu
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Festivalul de teatru istoric (Tîrgovişte) de N.Carandino
Creaţie şi receptare de Henri Wald
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Teatrul muncitoresc Platforma Măgurele de Valeria Ducea
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Teatrul muncitoresc „Semănătoarea” de Stan Vlad
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Teatrul din Săcele de Stan Vlad
„Rampa” acum 50 de ani (iulie 1930) de Ionuţ Niculescu
Cenaclul dramaturgilor (5) de Mircea Rareş
Opinii despre stagiunea 1979-1980. Cum a fost şi cum n-a fost stagiunea de   Valentin Silvestru
Opinii despre stagiunea 1979-1980. Cîteva repere de Margareta Bărbuţă
Opinii despre stagiunea 1979-1980. Şcoala clasicilor de Valeria Ducea
Opinii despre stagiunea 1979-1980. O stagiune normală de Paul Tutungiu
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Săptămîna teatrelor de păpuşi (Constanţa) de Valeria Ducea
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Cuvînt de prietenie către păpuşari de Ion Zamfirescu
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Cartea de dramaturgie de Fănuş Băileşteanu
Învăţămîntul teatral: I.A.T.C. „I. L. Caragiale”. O nouă promoţie de Magdalena Boiangiu
Învăţămîntul teatral: Institutul de teatru „Szentgyörgyi István” din Tîrgu Mureş. Prima promoţie a secţiei române de Ion Chereji
Învăţămîntul teatral: Institutul de teatru „Szentgyörgyi István” din Tîrgu Mureş - secţia maghiară de Teodor Sugár
„Rampa” acum 50 de ani (august 1930) de Ionuţ Niculescu
Semnal: Colloquy-fiction de Virgil Munteanu
O convorbire cu dramaturgul Mehes György despre subtilităţile cronicii teatrale, arta tălmăcirii, „obrăznicia” comediei şi dramaturgul, ca activist al moralei de Paul Tutungiu
„Tinereţea lui Moromete” (piesă în două acte şi nouă tablouri) de Marin Preda
O precizare de Anca Ovanez-Doroşenco
Cronica dramatică: „Echipa de zgomote” de Fănuş Neagu (Teatrul Giuleşti) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Soarele de andezit” de Emil Poenaru şi Mihai Raicu (Teatrul de Nord din Satu Mare - secţia română) de Dumitru Chirilă
Cronica dramatică: „Casa noastră” de George Genoiu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani) de Ştefan Oprea
Cronica dramatică: „Duo amore” de M. R. Iacoban (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi) de Al. Călinescu
Cronica dramatică: „Pelé şi caii verzi” de Mircea M. Ionescu (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroşani) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Mobilă şi durere” de Teodor Mazilu (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Mobilă şi durere” de Teodor Mazilu (Teatrul Naţional din Timişoara) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Aceşti nebuni făţarnici” de Teodor Mazilu (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Proştii sub clar de lună” de Teodor Mazilu (Teatrul Municipal din Ploieşti) de Dinu Kivu
Simpozion Mazilu de Dinu Kivu
Telex - „Teatrul”
Cronica dramatică: „Don Juan” de Molière (Teatrul de Comedie) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Cavoul de familie” de Pierre Chesnot (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Dinu Kivu
Cronica dramatică: „Poveste de iubire” de Terence Rattigan (Teatrul Giuleşti) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Stop pe autostradă” de Aldo Nicolaj (Teatrul Foarte Mic) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Hagi Tudose” de B. St. Delavrancea (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) de Mihai Vasiliu
Cronica dramatică: „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Da (Ultima noapte)” de Gabriel Arout (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani) de Margareta Bărbuţă
Cronica dramatică: „Tango” de Slawomir Mrozek (Teatrul de Stat din Oradea - secţia maghiară) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „A cincea lebădă” de Paul Everac (Teatrul Dramatic din Baia Mare) de Valentin Dumitrescu
Cronica dramatică: „Paradis de ocazie” de Tudor Popescu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) de Valentin Dumitrescu
Cronica dramatică: „Pădurea împietrită” de Robert Sherwood (Teatrul Dramatic din Baia Mare) de Valentin Dumitrescu
Cronica dramatică: „După-amiază cenuşie” de Bajor Andor (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) de Teodor Sugar
Cronica dramatică: „Patima roşie” de Mihail Sorbul (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) de Valentin Dumitrescu
Cronica dramatică: „Călător fără bagaje” de Jean Anouilh (Teatrul Dramatic din Constanţa) de Mihai Crişan
Cronica dramatică: „Umbra soarelui” de Hajdu Gyözö, după Móricz Zsigmond (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Greul drum al nemuririi” de Vlad Andrei Orheianu (Teatrul „Ion Vasilescu”) de Valeria Ducea
Turnee în capitală: Teatrul pentru copii şi tineret din Iaşi de Alice Georgescu
Telex - „Teatrul”
Teatru T.V.: „Coloanele timpului” de Emil Poenaru şi „Jocul de-a vacanţa” de Mihail Sebastian de Constantin Radu-Maria
Teatru radiofonic: A găsi forţa inegalabilă a cuvîntului de Cristina Dumitrescu
Arta scenografiei de Mircea Deac
Mic dicţionar folcloric de Ionuţ Niculescu
O tropică a comportamentului nonverbal în două spectacole pirandelliene de Mihai Rădulescu
Fenomenul Tănase de N. Carandino
Un artist al poporului - C. Tănase de Ionuţ Niculescu
Din nou despre raportul personalitate-creativitate de Florian  Potra
O problemă actuală: eficienţa economică, în teatru de Dan Jitianu
Muzica: „Băiatul şi paiele fermecate” de Mihai Vîrtosu (Teatrul de Stat de Operetă) de Viorel Cosma
Muzica: „Traviata” de Verdi (Teatrul Liric din Craiova) de Luminiţa Vartolomei
Spectacolele de la... miezul nopţii de Stan Vlad
Cartea de teatru: „Elemente de caragialeologie” de Valentin Silvestru de Ştefan Cazimir
Cartea de teatru: „Ion Iancovescu” de Ioan Massoff de Ionuţ Niculescu
Cartea de teatru: „Antract” de N. Barbu de Carol Isac
Prezenţe teatrale româneşti peste hotare de Florian Nicolau
Zilele culturii cehoslovace de Dinu Kivu
Zilele culturii R. F. Germania de Florin Tornea
Zilele Varşoviei de Valeria Ducea
Zilele Varşoviei de Paul Cornel Chitic
Oaspeţi străini despre teatrul românesc de Mira Iosif
Oaspeţi străini despre teatrul românesc de Maria Marin
Turnee de peste hotare: Teatrul Naţional Academic de Operă şi Balet din Sofia de Luminiţa Vartolomei
Turnee de peste hotare: La Compagnia Stabile del Teatro a L'Avogaria de Alice Georgescu
Turnee de peste hotare: Balerinii englezi Maina Gielgud şi Jonathan Kelly de Luminiţa Vartolomei
Turnee de peste hotare: „Bateleurs - 2000” de Mircea Ghiţulescu
Turnee de peste hotare: Teatrul de Animaţie din Setubal de Valeria Ducea
Turnee de peste hotare: Teatrul de Stat „Juliusz Osterwa” din Lublin de Cristina Dumitrescu
Turnee de peste hotare: Teatrul „Petöfi Sandor” din Veszprém de Mihai Crişan
Meridiane