Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1980
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 1 (anul XXV)
ianuarie 1980
 
 
 
 

Elogiu Omului de Dumitru Ghişe
Mesajul tovarăşului Nicolae Ceauşescu adresat Teatrului de Nord din Satu Mare cu prilejul împlinirii a 25 de ani de existenţă
La Teatrul de Nord din Satu Mare - Adunare festivă
Cultura, dimensiune cardinală a Congresului partidului de Gheorghe Stroia
Eminescu - un episod biografic în dublă versiune de Ionuţ Niculescu
  Triumful democraţiei reale
Îndemn creator pentru oamenii de teatru de Valeria Ducea
Teatrele în campania electorală de Stan Vlad
Toate acestea ar fi putut să fie... de Geo Bogza
Eminescu, critic de teatru. Cîteva idei de estetică a teatrului (I) de Constantin Radu-Maria
Sarcini ale criticii de teatru în lumina documentelor Congresului al XII-lea al P.C.R. (referat prezentat la Colocviul republican al criticilor de teatru, Bacău) de Natalia Stancu
Urmărind dezbaterile de Carol Isac
Gala recitalurilor dramatice - ediţia a VI-a de Carmen Tudora
Profesionişti şi amatori de Alice Georgescu
Telex - „Teatrul”
Debut de Virgil Munteanu
Din repertoriul stagiunii de Constantin Radu-Maria
Caragiale, astăzi (I) de Constantin Paraschivescu
Un nou cenaclu teatral de Constantin Radu-Maria
Pentru o nouă ediţie critică a operei lui I. L. Caragiale de Ionuţ Niculescu
Teatrul lui Sütö András de Mircea Ghiţulescu
Concurs de creaţie în domeniul dramaturgiei pentru copii
Masa rotundă a revistei „Teatrul” la Teatrul Dramatic din Galaţi
Octavian Cotescu sau alibiurile comicului de Ion Mihăileanu
Cronica dramatică la jumătatea stagiunii
Cronica dramatică: „Iluzia optică sau Spiritul mic-burghez, cînd dă în clocot” de Dumitru Solomon (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad)  de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Infernalul mecanism” de Jean Cocteau (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Coriolan” de Shakespeare (Teatrul „Nottara”) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Infidelitate conjugală” de Leonid Zorin (Teatrul „Bulandra”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Totul în grădină” de Edward Albee (Teatrul Giuleşti) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Înşir-te, mărgărite” de Victor Eftimiu (Teatrul „Ion Creangă”) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Menahem Mendel” de Şalom Alehem (Teatrul Evreiesc de Stat) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Fraţii Karamazov” dramatizare de B. N. Livanov, după Dostoievski (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht (Teatrul Bacovia din Bacău) de Dan Weil
Cronica dramatică: „Sacoul” de Stanislav Stratiev (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Premiera” de John Cromwell (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Tichia cu clopoţei” de Luigi Pirandello (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Un accident bizar” de Dan Vîiteanu şi „Greşeala” de Lucille Fletcher (Teatrul „A. Davila” din Piteşti - Studio) de Ionuţ Niculescu
Reprezentaţia nr. 609 („Siciliana” de Aurel Baranga) şi nr. 75 („Alibi” de Ion Băieşu) de Cristina Dumitrescu
Un colectiv cu tradiţie: Teatrul Popular din Buzău de Virgil Munteanu
Despre profesiunea de actor de Beate Fredanov
Creatorii despre creaţie de Victor Ernest Maşek
„Iubirile tovarăşei Ana Stoica” (piesă de teatru)de Radu F. Alexandru
Viitorul rol: Dorin Varga de Maria Marin
Viitorul rol: Adám Erzsébet de Maria Marin
Cronica T.V.: „Bolnavul închipuit” de Molière de Constantin Radu-Maria
Cronica teatrului radiofonic: Doi autori aproape uitaţi de Cristina Dumitrescu
Teatrul de azi, teatrul de mîine (II) de Amza Săceanu
Dramaturgia lui Leonid Andreev (VI) de Leonida Teodorescu
Trei spectacole în trei (mai mult sau mai puţin) săli (mai mult sau mai puţin) mici de Radu Albala
„Rampa” acum 50 de ani (ianuarie 1930) de Ionuţ Niculescu