Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1980
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 12 (anul XXV)
decembrie 1980
 
 
 

 Roadele muncii noastre 
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Timişoara: Festivalul dramaturgiei româneşti actuale de Valeria Ducea
 Telex - „Teatrul”
 Evadarea din convenţie de Mircea Iorgulescu
 Cenaclul dramaturgilor (6). În lectură: „Noaptea e parohia mea” de Al. Sever de Constantin Radu-Maria
 Telex - „Teatrul”
 Cele două dimensiuni ale semnificaţiei de Henri Wald
 Patru decenii de la asasinarea lui Nicolae Iorga de Ionuţ Niculescu
 Păpuşile lui Eustaţiu Gregorian de Ion D. Sîrbu
 Foamea de public de Valentin Silvestru
 Interviu cu Constantin Cubleşan de Maria Marin
 Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Festivalul de comedie al teatrelor populare şi muncitoreşti 
 Mihail Davidoglu, la 70 de ani de Paul Tutungiu
 Semnal: Şapca de Virgil Munteanu
 Cronica dramatică: „Noaptea umbrelor” de Horia Lovinescu (Teatrul „Nottara”) de Dinu Kivu
 Cronica dramatică: „Salonul” de Paul Everac (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Valeria Ducea
 Cronica dramatică: „Hoţul de vulturi” de D. R. Popescu (Teatrul Dramatic din Galaţi) de Virgil Munteanu
 Cronica dramatică: „În căutarea sensului pierdut” de Ion Băieşu (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroşani) de Marius Robescu
 Cronica dramatică: „Îndrăgostiţii de la 9 seara” de Adrian Dohotaru (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Constantin Paraschivescu
 Cronica dramatică: „Scurt-circuit la creier” de Dumitru Solomon (Teatrul Evreiesc de Stat) de Alice Georgescu
 Cronica dramatică: „Noaptea pe asfalt” de Theodor Mănescu (Teatrul „Maria Filotti” din Brăila) de Dinu Kivu
 Cronica dramatică: „Jocul de-a vacanţa” de Mihail Sebastian (Teatrul Dramatic din Braşov) de Constantin Paraschivescu
 Cronica dramatică: „Gimnastica sentimentală” de Vasile Voiculescu (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Radu Albala
 Cronica dramatică: „Demiurgul” de Vasile Voiculescu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani) de Mircea Rareş
 Cronica dramatică: „Caligula” de Albert Camus (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Marius Robescu
 Cronica dramatică: „Maestrul şi Margareta” de Mihail Bulgakov (Teatrul Mic) de Mira Iosif
 Cronica dramatică: „Voluptatea onoarei” de Luigi Pirandello (Teatrul „Bulandra”) de Radu Albala
 Cronica dramatică: „Medeea” de Seneca (Teatrul de Stat din Turda) de Ion Cocora
 Cronica dramatică: „Îmblînzirea scorpiei” de Shakespeare (Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) de Virgil Munteanu
 Carnet I.A.T.C.: „Camera de alături” de Paul Everac şi „Undeva, o lumină” de Doru Moţoc de Magdalena Boiangiu
 „Rampa” acum 50 de ani (decembrie 1930) de Ionuţ Niculescu
 Viitorul rol: Cristina Deleanu de Maria Marin
 Viitorul rol: Mitică Popescu de Maria Marin
 Telex - „Teatrul”
 Cronica T.V.: „La început de drum” de Virgil Puicea şi „Hedda Gabler” de Henrik Ibsen de Constantin Radu-Maria
 Cronica teatrului radiofonic: Piese vechi, piese noi de Cristina Dumitrescu
 „Noaptea Brâncoveanului” (dramă în trei acte) de Constantin Radu-Maria
 La comemorarea lui Tudor Muşatescu: O moştenire de preţ de Virgil Munteanu
 La comemorarea lui Tudor Muşatescu: Un poet de Mircea Şeptilici
 In memoriam: Mano Rippel de George Teodorescu
 În slujba şi în dauna textului dramatic de Mihai Rădulescu
 Cartea de teatru: „Opere” (vol. 11, teatru, 1907 - 1926) de Liviu Rebreanu de   Irina Coroiu
 Cartea de teatru: „Dramatis personae” de Maria Vodă Căpuşan de Mihai Dimiu
 Turnee: Baletul naţional olandez de Luminiţa Vartolomei
 Jurnal teatral: California de Mira Iosif
 Indicele bibliografic al revistei „Teatrul” pe anul 1980