Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1980
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 4 (anul XXV)
aprilie 1980
 
 
 

 Omagiu unanim preşedintelui ţării
 Orele de flux ale istoriei de Virgil Teodorescu
 Certitudini de Mircea Radu Iacoban
 Cetăţean al literelor, cetăţean al României de Vasile Rebreanu
 O datorie de inimă şi de conştiinţă de Silviu Stănculescu
 Teatrele muncitoreşti în Capitală de Stan Vlad
 Din repertoriul stagiunii de Ion Cocora
 Dramaturgia lui Mihnea Gheorghiu de A. I. Brumaru
 „Simfonia tinereţii” de Gheorghe Bărbulescu şi Tiberiu Vidra de Constantin Radu-Maria
 Etica adevărului în piesa contemporană de Mircea Mancaş
 „Rampa” acum 50 de ani (aprilie 1930) de Ionuţ Niculescu
 Braşov - „Contemporan '80” (I) de Mira Iosif şi Valeria Ducea
 Piteşti - Reuniunea studiourilor de teatru de Constantin Radu-Maria
 Note - Odobescu şi teatrul de Ionuţ Niculescu
 Oradea - Săptămîna teatrului scurt (II) de Paul Tutungiu
 Telex - „Teatrul”
 The quick brown fox jumps over the lazy dog de Virgil Munteanu
 Cenaclul dramaturgilor (3), 31 martie 1980 de Mircea Rareş
 Telex - „Teatrul”
 Camil Petrescu, teoretician al teatrului şi cronicar dramatic (III) de N. Tertulian
 Valorificarea scenică a dramaturgiei originale (I), 17 martie 1980
 Cronica dramatică: „Pluta meduzei” de Marin Sorescu (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroşani) de Mira Iosif
 Cronica dramatică: „Logodnica” de Al. Sever (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroşani) de Antoaneta C. Iordache
 Cronica dramatică: „Sentimente şi naftalină” de Sidonia Drăguşanu (Teatrul „Nottara”) de Constantin Paraschivescu
 Cronica dramatică: „Un pahar cu sifon” de Paul Everac (Teatrul de Stat din Arad) de Constantin Radu-Maria
 Cronica dramatică: „Cum s-a făcut de-a rămas Catinca fată bătrînă” de Nelu Ionescu (Teatrul Giuleşti) de Valeria Ducea
 Cronica dramatică: „Într-un bazar sentimental” de Ion Minulescu (Teatrul Municipal din Ploieşti) de Dinu Kivu
 Cronica dramatică: „Copiii soarelui” de Maxim Gorki (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi) de Alexandru Călinescu
 Cronica dramatică: „Dialoguri între exilaţi” de Bertolt Brecht (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) de Constantin Radu-Maria
 Cronica dramatică: „Soldatul necunoscut şi soţia lui” de Peter Ustinov (Teatrul Dramatic din Braşov) de Mira Iosif
 Cronica dramatică: „Agava” de Aldo Nicolaj (Teatrul de Nord din Satu Mare - secţia română) de Dumitru Chirilă
 Cronica dramatică: „Cui i-e frică de Virginia Woolf?” de Edward Albee (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Constantin Radu-Maria
 Cronica dramatică: „Frumoasa Yu” de Carola Minks (Teatrul German de Stat din Timişoara) de Dan Weil
 Cronica dramatică: „Tip şi Top” de Dorina Tănăsescu şi „Gulliver în Ţara Păpuşilor” de Leo Spacil şi Josef Pehr (Teatrul de Păpuşi din Tîrgu Mureş) de Mihai Crişan
 Carnet I.A.T.C.: „D-ale carnavalului” de I. L. Caragiale de Magdalena Boiangiu
 Carnet I.A.T.C.: „Trandafirul şi coroana” de J. B. Priestley de Paul Tutungiu
 Viitorul rol: Coca Bloos de Maria Marin
 Viitorul rol: Ştefan Iordache de Maria Marin
 Actorul = creator al timpului său de Olga Tudorache
 „Zamolxe” de Lucian Blaga la Budapesta de Adrian Giurgea
 Cronica T.V.: „Stîlpii societăţii” de H. Ibsen de Constantin Radu-Maria
 Cronica teatrului radiofonic: Altfel, despre speranţă de Cristina Dumitrescu
 Domneşti-Argeş - Zilele teatrului sătesc (jurnal de reporter) de Virgil Munteanu
 Arta, ca mijloc de comunicare şi mai bună cunoaştere între oameni (II) de Amza Săceanu
 Teoria limbajului şi teatrul la Henri Wald de Romulus Vulcănescu
 Cartea de teatru: „Teatrul - istorie şi actualitate” de Constantin Cubleşan de Mircea Ghiţulescu
 Cartea de teatru: „Contribuţii la istoria teatrului românesc...” de George Franga de Mihai Dimiu
 Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca în R. P. Ungară de T. S.
 „Excelsior” (farsă) de Leonida Teodorescu