Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1979
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 9 (anul XXIV)
septembrie 1979
 
 
 

Din cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., 7 septembrie 1979
Mesajul tovarăşului Nicolae Ceauşescu adresat laureaţilor şi participanţilor la a II-a ediţie a Festivalului naţional „Cîntarea României”
Festivalului naţional „Cîntarea României”. Laureaţii etapei republicane - dramaturgie şi teatru 
Telex - „Teatrul”
Generoasă deschidere spre viitor de Ion Mitran
Gong '79 - '80. Conferinţă de presă
Piesa românească la început de stagiune (anchetă) de Magdalena Boiangiu, Valeria Ducea, Maria Marin
Din repertoriul stagiunii de Victor-Ernest Maşek
Teatrul lui Corneliu Leu de Mircea Ghiţulescu
Note de estetică a teatrului de N. Tertulian
Cu regizorul Petre Popescu despre „Infidelitate conjugală” de Leonid Zorin de Constantin Radu-Maria
Să ne facem daruri inutile de Virgil Munteanu
Viitorul rol: Tricy Abramovici de Maria Marin
Viitorul rol: Constantin Gheorghiu de Maria Marin
Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (X) de Nicolae Gafton
Sunet şi lumină: "Culorile iubirii" de Dan Weil
„Europa, aport - viu sau mort!” (comedie politică) de Paul Cornel Chitic
Telex - „Teatrul”
Elogiu modestiei de Sanda Diaconescu
Cronica T.V. de Constantin Radu-Maria
O dublă comemorare de Alice Georgescu
Dramaturgia lui Leonid Andreev (II) de Leonida Teodorescu
Contacte româno-portugheze în universul scenei de Valentin Silvestru
Teatrul Naţional din Tg. Mureş (secţia maghiară) în R.S.F. Iugoslavia de Zeno Fodor
Păpuşarii români la Festivalul UNIMA din Belgia de Mihai Crişan
Teatrul Evreiesc de Stat la Viena de Israil Bercovici
„Rampa” acum 50 de ani (septembrie 1929) de Ionuţ Niculescu
Retrospectiva revistei „Teatrul” - 14, septembrie 1957