Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1979
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 10 (anul XXIV)
octombrie 1979
 
 
 
În prima linie
Frumuseţea umanismului revoluţionar de Gheorghe Stroia
Realitatea „secundă” - premisă creativă a spectacolului dramatic de Vladimir Brânduş
Faţa ascunsă a banalităţii de Mircea Iorgulescu
Telex - „Teatrul”
N-aveţi o catedră pentru Gheorghe Albu ? de Virgil Munteanu
Din repertoriul stagiunii de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Florin Tornea
Cronica dramatică: „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale (Teatrul Giuleşti) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Conu Leonida faţă cu reacţiunea” de I. L. Caragiale (Teatrul „Bulandra”) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Articolul 214” de I. L. Caragiale (Teatrul „Bulandra”) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Se ridică ceaţa” de Fl. N. Năstase (Teatrul Mic) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Se ridică ceaţa” de Fl. N. Năstase (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Cum s-a făcut de-a rămas Catinca fată bătrînă” de Nelu Ionescu (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Fluturii cenuşii” de Emil Poenaru (Teatrul Dramatic din Braşov) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Rămas bun, soare-apune” de Al. Popescu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) de Bogdan Ulmu
Cronica dramatică: „Iubiri” de Radu F. Alexandru (Teatrul Evreiesc de Stat) de Alice Georgescu
Cronica dramatică: „O şansă pentru fiecare” de Radu F. Alexandru (Teatrul Dramatic din Galaţi) de Bogdan Ulmu
Cronica dramatică: „Semnat indescifrabil: Mitică” de Dan Plăeşu (Teatrul Dramatic din Galaţi) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Vespasian al II-lea” de Ion Dinescu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Bărbaţi pe extreme” de Corneliu Marcu (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Vivat, premianţii!” de Oltea Lupu (Teatrul „Ion Creangă”) de Alice Georgescu
Cronica dramatică: „A treia ţeapă” de Marin Sorescu (Teatrul Naţional din Craiova) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Rugăciune pentru un disc-jockey” de D. R. Popescu (Teatrul Naţional din Timişoara) de Antoaneta Iordache C.
Cronica dramatică: „Rugăciune pentru un disc-jockey” de D. R. Popescu (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş) de Antoaneta Iordache C.
Cronica dramatică: „Muntele” de D. R. Popescu (Teatrul Dramatic din Braşov) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Dragă mincinosule” de Jerome Kilty (Teatrul Giuleşti) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Peţitoarea” de Thornton Wilder (Teatrul de Comedie) de Bogdan Ulmu
Cronica dramatică: „Jocuri crude” de Aleksei Arbuzov (Teatrul Naţional din Craiova) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Poştalionul roşu” de Krúdy Gyula (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Katalin Metz
Cronica dramatică: „Ameninţare” de Arnold Wesker (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Soldatul necunoscut şi soţia sa” (două acte de război despărţite de un armistiţiu) de Peter Ustinov (Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara) de Dan Weil
Cronica dramatică: „Don Quijote” după Cervantes, de Ştefan Lenkisch, Mioara Buescu şi Iosif Malou (Teatrul „Ţăndărică”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Prinţesa şi ecoul” de Vlasta Pespisilova (Teatrul de Păpuşi din Constanţa) de Sanda Diaconescu
Schimbul de mîine în teatrul de animaţie de Sanda Diaconescu
1879-1979 - Centenarul unei capodopere de Laurenţiu Ulici
Mărturii din epocă de Ionuţ Niculescu
Viitorul rol: Leni Pinţea-Homeag de Maria Marin
Viitorul rol: Ion Dichiseanu de Maria Marin
Telex - „Teatrul”
Cu Paul Kirmaier despre perfecţionarea pregătirii profesionale de Paul Tutungiu
Semnificaţii axiologice ale restituirii dramaturgice de Dorin Glăvan
Festivalul „George Enescu” (ediţia a VIII-a) de Luminiţa Vartolomei
„Rampa” acum 50 de ani (octombrie 1929) de Ionuţ Niculescu
Toma Caragiu - poetul de Cristian Livescu
„Mîngîierea” (dramă în două părţi şi şapte tablouri) de Theodor Mănescu
Cronica T.V.: „Henric al V-lea” de Shakespeare de Constantin Radu-Maria
Cronica teatrului radiofonic de Cristina Dumitrescu
Lumea într-o replică de Ştefan Iureş
Dramaturgia lui Leonid Andreev (III) de Leonida Teodorescu
Cartea de teatru: Colecţia „Rampa”, Editura „Eminescu” de Fănuş Băileşteanu
Cartea de teatru: „Cu grimonul pe oglindă” de Anny Braesky de Carol Isac
Telex - „Teatrul”
Zilele culturii româneşti în R. S. F. Iugoslavia şi în U.R.S.S.
Cu Aleksandr Ghelman despre semnificaţiile autobiografiei, „Premiul” - avatarurile unui subiect, calitatea regizorului, moralitatea politicii de Paul Tutungiu
Retrospectiva revistei „Teatrul” - 15, octombrie 1957