Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1979
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 11 (anul XXIV)
noiembrie 1979
 
 
 
Sub drapelul partidului 
Pentru o artă profund angajată
Calitatea vieţii, calitatea artei - ancheta revistei „Teatrul” (răspund: I. D. Sîrbu, Petre Codreanu, Kincses Elemer, Alexandru Dincă, Cornel Revent)
Din repertoriul stagiunii de Virgil Munteanu
Cu Tudor Popescu despre implicare sau distanţare, filonul de tristeţe din orice comedie satirică şi şansa fericirii de Paul Tutungiu
File de jurnal de Valentin Silvestru
Demn, cu fruntea sus... de Virgil Munteanu
Întrebări fundamentale de V. Moglescu
Un teatru al speranţelor şi al citadelelor sfărîmate de Mircea Iorgulescu
Masa rotundă a revistei „Teatrul” la Teatrul Dramatic din Braşov de Mira Iosif
„Rampa” acum 50 de ani (noiembrie 1929) de Ionuţ Niculescu
Elogiu modestiei - Margareta Niculescu de Sanda Diaconescu
„Monolog cu faţa la perete” (tragedie optimistă în două acte şi şapte tablouri) de Paul Georgescu
Telex - „Teatrul”
Cronica dramatică: „Văgăuna” de Ştefan Iureş (Teatrul de Nord din Satu Mare - secţia română) de Bogdan Ulmu
Cronica dramatică: „Ultima minune a lumii” de Dimitrie Roman şi Alexandru Pop (Teatrul Dramatic din Braşov) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „La lumina zilei” de Vasile Mureşanu şi Dumitru Dem. Ionaşcu (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroşani) de Antoaneta Iordache C.
Cronica dramatică: „Opinia publică” de Aurel Baranga (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Proştii sub clar de lună” de Teodor Mazilu (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă” de Horia Lovinescu (Teatrul German de Stat din Timişoara) de Alice Georgescu
Cronica dramatică: „Casa cu două fete” de Mircea Ştefănescu (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de N. Carandino
Reprezentaţia nr.92 şi 27 de Cristina Dumitrescu
Telex - „Teatrul”
Cronica T.V.: „Oamenii sînt lîngă oameni” de Ion Băieşu de Constantin Radu-Maria
Cartea de teatru: „Pagini dunărene” (culegere de piese) de Bogdan Ulmu
Viitorul rol: Rozina Cambos de Maria Marin
Viitorul rol: Ovidiu Schumacher de Maria Marin
„Se ridică ceaţa...” (piesă în două acte şi zece tablouri) de Fl. N. Năstase
Adevărate istorii parţiale de Ionuţ Niculescu
Dramaturgia lui Leonid Andreev (IV) de Leonida Teodorescu
Contribuţii la cunoaşterea unei mari opere de Ionuţ Niculescu
Teatrul de Comedie din Budapesta de Florin Tornea
Teatrul „Ernst Deutsch” din Hamburg de Valeria Ducea
Teatrul popular experimental din Atena de Valeria Ducea
Moscova: Patru întîlniri cu dramaturgi contemporani de Margareta Bărbuţă
Telex - „Teatrul”
Retrospectiva revistei „Teatrul” - 16, noiembrie 1957