Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1979
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 5 (anul XXIV)
mai 1979
 
 
 

Din cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la marea adunare populară din capitală consacrată zilei de 1 Mai
O nouă şi rodnică misiune românească de pace, solidaritate militantă şi colaborare pe pămîntul Africii 
Întîimaiul românesc - triplă semnificaţie
Timişoara: Teatrul studenţesc de Magdalena Boiangiu
Piatra Neamţ: Pionierii şi şcolarii de Cristian Livescu
Ploieşti şi Slobozia: Exigenţele repertoriului de George Genoiu
Bîrlad: Confruntări inegale de Virgil Munteanu
Motru: Cîteva spectacole notabile de Virgil Munteanu
Oradea: Revitalizarea rădăcinilor de Mihai Dimiu
Telex - „Teatrul” 
Primăriţa din Pîrjol de Virgil Munteanu
Vorbire şi rostire în geneza artei de Henri Wald
„bpt” (serie nouă) - 1000 de Ionuţ Niculescu
Fonotecă, bibliotecă, filmotecă de Florian Potra
Restituiri necesare: Teodor T. Burada de Ionuţ Niculescu
Cronica literaturii dramatice: „Rugăciune pentru un disc-jockey” de D. R. Popescu de Laurenţiu Ulici
Cronica literaturii dramatice: „Muntele” de D. R. Popescu de Fănuş Băileşteanu
Însemnări despre istoriografia teatrală de Vicu Mîndra
Telex - „Teatrul”
Sugestii pentru stagiunea estivală de Emanoil Enghel
Mihnea Gheorghiu, o aniversare de Laurenţiu Ulici
Zilele culturii popoarelor şi naţionalităţilor din Iugoslavia 
Moscova: Masă rotundă româno-sovietică. O întînire utilă şi plăcută de Paul Everac
Prezenţe teatrale româneşti peste hotare 
Dorinţa de autodepăşire de Virginia Itta Marcu
Sütö - cît e de atunci ? de Florin Tornea
Novi Sad: Simpozionul internaţional de teatrologie - Actorul, o idee controversată de Valentin Silvestru
Eminescu la Viena de Constantin Radu-Maria
Yannis Ritsos, o aniversare de Yannis Veakis
Lumea într-o replică de Ştefan Iureş
Cronica dramatică: „Citadela sfărîmată” de Horia Lovinescu (Teatrul Dramatic din Braşov) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Frumoasele olandeze” de Gheorghe Vlad (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Mizantropul” de Molière (Teatrul „Nottara”) de Traian Şelmaru
Cronica dramatică: „Haina cu două feţe” de Stanislav Stratiev (Teatrul Giuleşti) de Bogdan Ulmu
Carnet I.A.T.C.: „Egor Bulîciov şi alţii” de Maxim Gorki de Cristina Dumitrescu
Poezie, muzică, dans (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Elena Tacciu
Faţă în faţă cu lumea (Teatrul „Bulandra”) de Doru Mielcescu
O sărbătoare a artiştilor păpuşari 
„Ţăndărică” la banchetul aniversar de Valeria Ducea
Elogiu modestiei: Brînduşa Zaiţa Silvestru şi Valeriu Simion de Sanda Diaconescu
O expoziţie insolită: măştile lui Amleto şi Donato Sartori de Ion Lucian
N. Massim, 70: „Iorga m-a învăţat să preţuiesc piesa românească” de Ionuţ Niculescu
Conceptul de realism în arta actorului (II) de Mihaela Tonitza-Iordache
Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (VII) de Nicolae Gafton
Viitorul rol: Elena Bog de Maria Marin
Viitorul rol: Cornel Popescu de Maria Marin
Telex - „Teatrul” 
„Covor oltenesc” (dramă în două părţi) de Ion D. Sîrbu
„Rampa” acum 50 de ani (mai 1929) de Ionuţ Niculescu
Cronica T.V.: „Ulciorul sfărîmat” de Heinrich von Kleist de Constantin Radu-Maria
Cronica teatrului radiofonic: „Apărarea lui Galilei” adaptare de Constantin Vişan după Octavian Paler de Cristina Dumitrescu
„Violete de Parma” de Elly Roman (Teatrul de Operetă) de Luminiţa Vartolomei
Cartea de teatru: „Trecut şi prezent în teatrul românesc” de Mircea Mancaş de Cristina Dumitrescu
Cartea de teatru: „Jocul situaţiilor dramatice” de Vicu Mândra de Paul Tutungiu
Meridiane
Retrospectiva revistei „Teatrul” - 11, mai 1957