Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1979
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 7-8 (anul XXIV)
iulie-august 1979
 
   
   
Din Cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale - 5 iulie 1979
Cînd România ne cheamă... de Theodor Mănescu
Dimensiunea patriotică a teatrului românesc contemporan de Mircea Mancaş
... În memoriile unor mari actori 
Din hronicul teatrului românesc contemporan de Ionuţ Niculescu
Un actor pe frontul antihitlerist: Ion Henter de Ionuţ Niculescu
Sentimentul responsabilităţii de Elena Deleanu
Mărturisirea unui spirit critic de Tudor Popescu
Participanţi la definirea unei epoci de Dan Alecsandrescu
Descifrînd un program de Ioan Ieremia
Examen în faţa ţării de Ion Zamfirescu
Recitalul - o modalitate teatrală în plină evoluţie de Doru Mielcescu
În haine bogat împodobite de Valeria Ducea
De la intenţie la realizare de Luminiţa Vartolomei
Valoare şi platitudine de George Zaharescu
Reflecţii despre „lectura” clasicilor în spectacolul românesc actual de Ion Toboşaru
Teatrul lui Gellu Naum de Laurenţiu Ulici
Restituiri necesare: Pompiliu Eliade de Ionuţ Niculescu
Arta actorului în dialog direct cu publicul, Satu Mare 25-30 iunie 1979 de Mira Iosif
A gîndi despre şi pentru teatru de Paul Tutungiu
Viaţa teatrului înlăuntrul oraşului muncitoresc de Antoaneta Iordache C.
Pupa lui Şevale de Virgil Munteanu
Zilele artei pentru copii şi tineret de Ştefan Oprea
Teatrul „Larifari” din Halle de Ioana Mărgineanu
O meserie teribilă de Leopoldina Bălănuţă
Am încercat, oare, destul ? de Corado Negreanu
Interpretarea - o redescoperire a omului de Arpad Visky
Margareta Baciu sau Tinereţe fără bătrîneţe de N. Barbu
„... un cerb obosit...” de Ioan Lăcustă
„Stilul e omul”... de Monica Săvulescu
Limba scris/vorbită a teatrului de Florian Potra
Cîteva fişe: Accesibilitate populară, Chestiunea profesionalităţii, Genuri, forme şi clişee de Paul Everac
Vocaţia artei şi a veseliei de Dumitru Solomon
Originar şi original în montaje literar-muzicale de George Genoiu
Umor şi lirism de Mihai Crişan
Între realizări şi necesităţi de Alice Georgescu
Un animator: Ion Ghelu Destelnica de George Genoiu
De la teorie la „faţa locului” de Dan Weil
Geografia anului teatral de Valentin Silvestru
Orizonturi ale dramaturgiei de Natalia Stancu
Din perspectivă regizorală de Mira Iosif
Drama istorică între permanenţă şi conjunctură de Victor Ernest Maşek
„Rampa” acum 50 de ani (iulie 1929) de Ionuţ Niculescu
„Studiul ostologic al unui schelet de cal dintr-un mormînt avar din Transilvania” (piesă în mai multe acte şi mai multe tablouri) de Dumitru Radu Popescu
„Rampa” acum 50 de ani (august 1929) de Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă” de Eugen Lovinescu (Teatrul „Nottara”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „A treia ţeapă” de Marin Sorescu (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Vicu Mîndra
Cronica dramatică: „A treia ţeapă” de Marin Sorescu (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Vicu Mîndra
Cronica dramatică: „A treia ţeapă” de Marin Sorescu (Teatrul Municipal din Ploieşti) de Bogdan Ulmu
Cronica dramatică: „Scoica de lemn” de Fănuş Neagu (Teatrul „Nottara”) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Paradis de ocazie (Cuibul)” de Tudor Popescu (Teatrul „Ion Vasilescu”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Paradis de ocazie (Cuibul)” de Tudor Popescu (Teatrul de Stat din Sibiu - secţia română) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Vasile Lucaciu” de Dan Tărchilă (Teatrul Dramatic din Baia Mare) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Inima” de Mircea Bradu (Teatrul de Stat din Oradea - secţia română) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Obsesia” de Ştefan Berciu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani) de Bogdan Ulmu
Cronica dramatică: „Credinţa” de Ion Coja (Teatrul Dramatic din Constanţa) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Nu sînt Turnul Eiffel” de Ecaterina Oproiu (Teatrul Mic) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Albă ca zăpada şi cei şapte pitici” versiune scenică de Ioan Roman după Fraţii Grimm (Teatrul „Ion Creangă”) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „... Şi cu Daniela, zece!” versuri de Victor Tulbure, adaptare scenică de Andrei Brădeanu (Teatrul „Ion Creangă”) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Livada de vişini” de A. P. Cehov (Teatrul de Comedie) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Conversaţie în Casa von Stein...” de Peter Hacks (Teatrul German de Stat din Timişoara) de Alice Georgescu
Telex - „Teatrul” 
I.A.T.C., promoţia '79. Portret de grup (... din care lipseşte un personaj) de Mira Iosif
Telex - „Teatrul”
Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (IX) de Nicolae Gafton
Viitorul rol: Carmen Stănescu de Maria Marin
Viitorul rol: Ion Tifor de Maria Marin
Viitorul rol: Melania Cîrje de Maria Marin
Viitorul rol: Mihai Mălaimare de Maria Marin
Dramaturgia lui Andreev (I) de Leonida Teodorescu
Lumea într-o replică de Ştefan Iureş
Pe Valea Prahovei... de Bogdan Ulmu
Marin Iorda - un spirit polivalent de C. Isac
„Mobilul” (piesă detectivă în două acte) de Horia Tecuceanu
Teatru T.V.: „Ţesătorii” de Gerhart Hauptmann şi „Hora sărutului” de Arnold Wesker de Constantin Radu-Maria
Teatru radiofonic: O fertilă propunere repertorială de Cristina Dumitrescu
Cartea de teatru: „Antologia piesei româneşti într-un act” (vol.I) de Valentin Silvestru de Mircea Iorgulescu
Cartea de teatru: „Teatrul nostru cel de toate serile” de Mira Iosif de Natalia Stancu
Telex - „Teatrul” 
Cu Vasile Ileasă despre expoziţiile itinerante de civilizaţie românească, prezenţa noastră culturală în noi zone geografice şi „Zilele dramaturgiei româneşti” în diferite ţări ale lumii de Paul Tutungiu
Teatrul de Comedie la Moscova şi Odessa de Ştefan Oprea
Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi la Lublin şi Varşovia de Ştefan Oprea
Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi la Weimar şi Gotha de Val Condurache
Teatrul Dramatic din Braşov la Karl Marx-Stadt, Zwickau şi Plauen de Dimitrie Roman
Un nou premiu în palmaresul Circului bucureştean
Al XVIII-lea Congres al I.T.I. (Sofia, 11-17 iunie 1979) de Margareta Bărbuţă
Retrospectiva revistei „Teatrul” - 13, august 1957