Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1979
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 2 (anul XXIV)
februarie 1979
 
 
 
Mesajul tovarăşul Nicolae Ceauşescu adresat colectivului Teatrului de Stat din Oradea, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate de Nicolae Ceauşescu
Mesajul tovarăşul Nicolae Ceauşescu adresat colectivului Teatrului Maghiar de Stat din Timişoara, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate de Nicolae Ceauşescu
La Teatrul de Stat din Oradea de Dumitru Chirilă
La Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara de Doina Popa
Colocviul regizorilor din teatrele dramatice (III): Trupa de teatru din perspectivă micro-sociologică de Nicolae Scarlat
Colocviul regizorilor din teatrele dramatice (III): Pe ce se întemeiază autoritatea profesiei noastre? de György Harag
Teatrul de păpuşi - triplă coincidenţă de Margareta Niculescu
Teatrul radiofonic, 50 de Florica Ichim
Anul lui Vlăduţ de Virgil Munteanu
Recomandări din repertoriul stagiunii de Traian Şelmaru
Premiile Concursului de comedie
Consfătuirea pe ţară a teatrelor populare
Romulus Guga sau „Puţin infern nu strică...”
de Mircea Zaciu
Între clişeu şi originalitate de Andrei Băleanu
Nu putem trăi din succesele trecute... de Florin Piersic
Cu Fedra, prin umbra şi lumina ei de Anca Neculce-Maximilian
Mărturii de creaţie de Petre Simionescu
Mărturii de creaţie de Lena Moraru
Cronica dramatică: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale (Teatrul Dramatic din Galaţi) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Apostolii” de Liviu Rebreanu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Scene din viaţa unui bădăran” de Dumitru Solomon (Teatrul „Ion Vasilescu”) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Furtuna” de Shakespeare (Teatrul „Bulandra”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Menajeria de sticlă” de Tennessee Williams (Teatrul „Bulandra”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Mîţa în sac” de Georges Feydeau (Teatrul „Nottara”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Cel care primeşte palme” de Leonid Andreev (Teatrul Evreiesc de Stat) de Valeria Ducea
Teatrul de poezie: Spectacol Nina Cassian (Teatrul „Nottara”) de Doru Mielcescu
Telex - „Teatrul”
Teatrul T.V.: „Micii burghezi” de Maxim Gorki de Constantin Radu-Maria
Doi dramaturgi în viaţa satului bănăţean de Stan Vlad
Viitorul rol: Anca Ledunca de Maria Marin
Viitorul rol: Valentin Uritescu de Maria Marin
Un nou recital Tudor Gheorghe de Bogdan Ulmu
Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (IV) de Nicolae Gafton
Gazetărie şi cultură de Florian Potra
Carnet I.A.T.C. de Elisabeta Munteanu
„Logodnica” (comedie în cinci acte) de Alexandru Sever
Pictorul Radu Boureanu de Paul Tutungiu
Petre Codreanu directorul Operei Române despre regia spectacolului liric de Luminiţa Vartolomei
Conu Leonida faţă cu reacţiunea” operă de Matei Socor la Opera Română de Viorel Cosma
„Rampa” acum 50 de ani (februarie 1929) de Ionuţ Niculescu
Cartea de teatru: „Vina tragică” de Ileana Mălăncioiu de Marius Robescu
„Arlechin” - o nouă colecţie a Editurii „Junimea” de Paul Tutungiu
„Arlechin” - o nouă colecţie a Editurii „Junimea” de Cristian Livescu
Meridiane
Agenda I.T.I. 1978 de Margareta Bărbuţă
Retrospectiva revistei „Teatrul” - 8, februarie 1957
Afinităţile elective de Teodor Mazilu