Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1979
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 12 (anul XXIV)
decembrie 1979
 
 
 
Din Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al XI-lea şi Congresul al XII-lea şi sarcinile de viitor ale partidului prezentat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu
Din cuvîntările delegaţilor la Congres
Din Rezoluţia Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român
Telegrame adresate tovarăşului Nicolae Ceauşescu
O expresie strălucită a idealului revoluţionar de Virgil Teodorescu
„Să facem totul...!” de Paul Everac
Cuvîntul artei să răsune puternic de Lucia Zamfir
Noua calitate de Mária Bisztrai
Autenticitatea conflictului dramatic de Paul Cornel Chitic
Imbold şi chezăşie de Valeriu Traian
Certitudinea unei munci utile de Maria Ciochină-Goanţă
Posibilitatea de a participa activ de Carmen Maria Strujac
O formă de perfecţionare a democraţiei socialiste de Sándor Benczédi
Din repertoriul stagiunii de Margareta Bărbuţă
Puterea vorbirii de Henri Wald
Telex - „Teatrul”
Cu Constantin Cubleşan despre opţiunea pentru teatru, fantezia şi inteligenţa regizorului şi sprijinul pe care actorii îl dau dramaturgilor de Paul Tutungiu
Un teatru al oamenilor muncii de Alice Georgescu
Azi, sînt la primul meu interviu de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Monolog cu faţa la perete” de Paul Georgescu (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Marius Robescu
Cronica dramatică: „Un pahar cu sifon” de Paul Everac (Teatrul Naţional din Craiova) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Petrecere fără chef” de Gheorghe Vlad (Teatrul „Ion Vasilescu”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Rîsete în labirint” de Mariana Marinescu (Teatrul de Comedie) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Viaţa nu-i un bal mascat” de Ion Bălan şi Dumitru Pîslaru (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) de Margareta Bărbuţă
Cronica dramatică: „Viaţa unei femei” de Aurel Baranga (Teatrul Naţional din Craiova) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Mizantropul domnului Molière” de D. Solomon (Teatrul de Stat din Oradea - secţia maghiară) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „O şansă pentru fiecare” de Radu F. Alexandru (Teatrul Foarte Mic) de Alice Georgescu
Cronica dramatică: „Inele, cercei, beteală” de I. L. Caragiale (Teatrul „Nottara”) de Radu Albala
Cronica dramatică: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale (Teatrul de Stat din Oradea - secţia română) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Titanic-vals” de Tudor Muşatescu (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Luceafărul” de B. Şt. Delavrancea (Teatrul de Stat din Arad) de Dan Weil
Cronica dramatică: „Neînţelegerea” de Albert Camus (Teatrul de Stat din Sibiu - secţia română) de Bogdan Ulmu
Cronica dramatică: „Idioata” de Marcel Achard (Teatrul „Nottara”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Excepţia şi regula” de Bertolt Brecht (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroşani) de Mălina Stănescu
Cronica dramatică: „Inima de cristal” de Lev Ustinov (Teatrul de Stat din Oradea - secţia română) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Din dragoste” (Teatrul „Ion Vasilescu”) de Virgil Munteanu
Reprezentaţia nr.90 şi 60 de Cristina Dumitrescu
Olimpic-circ de Valeria Ducea
Viitorul rol: Lucia Mara de Maria Marin
Viitorul rol: Török István de Maria Marin
Telex - „Teatrul”
Cronica T.V.: „Ultima oră” de Mihail Sebastian de Constantin Radu-Maria
Cronica teatrului radiofonic de Cristina Dumitrescu
„Nu ne naştem toţi la aceeaşi oră” (piesă în două părţi) de Tudor Popescu
Publicistica lui Iorga de Ionuţ Niculescu
Teatrul de azi, teatrul de mîine (I) de Amza Săceanu
„Rampa” acum 50 de ani (decembrie 1929) de Theodor Mănescu
Doar sufletul, incoruptibilul martor de Monica Săvulescu
Dramaturgia lui Leonid Andreev (V) de Leonida Teodorescu
Moni Ghelerter de Radu Beligan
Cartea de teatru: Teatrul în memoriile lui N. Carandino de Mircea Iorgulescu
Prezenţe teatrale româneşti peste hotare: Teatrul Giuleşti la Arezzo de Angela Ioan
„Ţăndărică” la Festivalul mondial al teatrului de marionete (Charleville-Mézières, Franţa) de Ioan Gârmacea
„Ţăndărică” la „Zilele culturii româneşti” în Cehoslovacia de Brînduşa Zaiţa-Silvestru
Teatrul de păpuşi din Sibiu la Întîlnirea internaţională a teatrelor pentru copii (Evora, Portugalia) de Mircea Petre Suciu
15.000 km. Prin Italia cu Opereta bucureşteană de Constanţa Cîmpeanu
Indice bibliografic „Teatrul” - 1979