Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1979
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 4 (anul XXIV)
aprilie 1979
 
 
 

Drumul spre calitate de Radu Constantinescu
Trei debuturi pe scena Teatrului Popular din Cîmpina de Alice Georgescu
Teatrul Popular din Slatina la început de drum de
Teatrul Popular din Zalău: „Aceşti îngeri trişti” de D. R. Popescu de Ion Cocora
Braşov - Contemporan '79 de Mira Iosif
Din repertoriul stagiunii de N. Carandino
„Nu pot să dorm” de Ion Brad de Fănuş Băileşteanu
Ancheta revistei „Teatrul”: Itinerar semnificativ (II) de Valeria Ducea
Spre succes, pe scurtătură de Virgil Munteanu
Cînd „totul se poate”... de Monica Săvulescu
Telex - „Teatrul”
Analiza structurală a spectacolului (II) de Camil Petrescu
Profesionist şi amator de Horia Deleanu
Profesionalitate şi creativitate sau Ce mai faci, autorule? de Florian Potra
Teatrul şi cei mai tineri spectatori de Margareta Bărbuţă
Trei popasuri în judeţul Covasna de Stan Vlad
Cronica dramatică: „Cinci romane de amor” de Teodor Mazilu (Teatrul „Nottara”) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Mihai Viteazul” de Eugen Mandric şi Paul Findrihan (Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Tragicul domn Ion al cămilelor” de Darie Magheru (Teatrul Dramatic din Braşov) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Casa bătrînească” de Csiki László (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) de Constantin Cubleşan
Cronica dramatică: „Ucu uitucu” de Mihai Dobre (Teatrul „Ion Vasilescu”) de Alice Georgescu
Cronica dramatică: „Oedip rege” de Sofocle (Teatrul Giuleşti) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Fanteziile lui Fariatiev” de Alla Sokolova (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Familia Tót” de Örkény István (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Ioana Mărgineanu
Cronica dramatică: „Frank al cincilea” de Friedrich Dürrenmatt (Teatrul Dramatic din Galaţi) de Antoaneta Iordache C.
Cronica dramatică: „Cum vă place” de Shakespeare (Teatrul Bacovia din Bacău) de Bogdan Ulmu
Spectacol de balet: „Ţara lumii” (Teatrul Mic) de Luminiţa Vartolomei
Reprezentaţia nr. 19 de Virgil Munteanu
Viitorul rol: Zoe Muscan de Maria Marin
Viitorul rol: Constantin Sassu de Maria Marin
Conceptul de realism în arta actorului (I) de Mihaela Tonitza-Iordache
Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (VI) de Nicolae Gafton
„Rampa” acum 50 de ani (aprilie 1929) de Ionuţ Niculescu
„Conacul cu stafii” de Stanislaw Moniuszko (Opera Română) de Luminiţa Vartolomei
„Al patrulea stol” de Timotei Ursu sau „Jocul de-a vacanţa” de Mihail Sebastian? de Constantin Radu-Maria
Stop! Toată lumea, la circ! de Mihai Crişan
„Obsesia” (piesă în trei acte) de Ştefan Berciu
Petru Vintilă: Spectacolul alb de Vasile Băran
„Curat murdar!” de Ştefan Iureş
Alfons Adania de N. Carandino
Teatrul T.V.: „Irina lui Ion Valahul” adaptare de Constantin Dicu, după V. Voiculescu şi „Oedip rege” de Sofocle de Constantin Radu-Maria
Cartea de teatru: „Jurnal de atelier” de Aurel Baranga de Constantin Radu-Maria
Cartea de teatru: „Luni, marţi, miercuri...” de Radu Beligan de Paul Tutungiu
„Istoria Teatrului Naţional din Craiova” de Ionuţ Niculescu
Meridiane 
Retrospectiva revistei „Teatrul” - 10, aprilie 1957 
Domnişoara Grazziela a ratat un 11 m. de Teodor Mazilu