Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1978
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 9 (anul XXIII)
septembrie 1978
 
 
 

Din Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, la Şedinţa activului central de partid şi de stat, 3 august 1978
Artist şi mase de Aurel Baranga
Scriitorul - suflet din sufletul poporului de Mircea Bradu
Adeziunea totală a slujitorilor scenei de Dina Cocea
Cuvîntul scris înseamnă acţiune de Andras Sütö
Arta omului, arta conştiinţei de Alexa Visarion
Ordinea şi disciplina, atribute fundamentale ale muncii în teatre 
Gong '78 - '79: Premiere, proiecte, mărturii 
La ce lucrează regizorii? Răspund: Alexa Visarion, Alexandru Colpacci, Kincses Elemer, Nicoleta Toia, Nicolae Scarlat şi Alexandru Tocilescu anchetă de Mira Iosif
„Rampa” acum 50 de ani (septembrie 1928) de Ionuţ Niculescu
Cu respect, deocamdată... de Virgil Munteanu
În faza dezbaterii publice de Marius Robescu
Comedia serioasă de Antoaneta Iordache C.
Critica dramatică între libertate şi relativism de Victor Ernest Maşek
Convorbire cu Traian Şelmaru despre cultura teatrală, programul estetic al teatrului şi răscrucile actorului contemporan de Paul Tutungiu
Reflecţiile unui dramaturg despre cinematografie de Paul Everac
Oralitatea dialogului şi valoarea tăcerilor de Vicu Mîndra
Cronica literaturii dramatice: „Noaptea” de M. R. Iacoban de Edgar Papu
Pretextul sportivităţii de Gheorghe Lupaşcu
De vorbă cu criticul japonez Tomita Hiroyuki, în vizită la A.T.M. de Paul Silvestru
Tensiune şi concentrare de Horia Deleanu
Jean Romaniţă 
Dramaturgia lui Lev Tolstoi de Leonida Teodorescu
Viitorul rol: Agatha Nicolau de Maria Marin
Viitorul rol: Carmen Galin de Maria Marin
(Pseudo) Proces-verbal de Ion Lucian
Sărbătoarea muntelui Ceahlău de Paul Tutungiu
O datină străveche de Romulus Vulcănescu
„Cîntecele Oltului” la Călimăneşti de Magdalena Boiangiu
Festivalul interjudeţean al teatrelor populare la Slănic-Prahova de Virgil Munteanu
Seri de teatru antic la Constanţa de Valeria Ducea
Festivalul spectacolelor de teatru pentru tineret (ediţia I) la Costineşti de Paul Silvestru
Spectacol de balet „Othello” de Maceavariani de Luminiţa Vartolomei
Contribuţii documentare de Ionuţ Niculescu
Teatru T.V.: „Turnul de Fildeş” de Camil Petrescu, dramatizare de Manase Radnev de Constantin Radu-Maria
Teatrul radiofonic de Florica Ichim
Un scenograf, o expoziţie de Florian Potra
Revista revistelor: „Conjunto” (Cuba)
Meridiane
Cu păpuşile băimărene dincolo de Cercul Polar - note de călătorie de Em. Enghel
Al cui asistent e asistentul? de Alexandru Stark
Lumea ca teatru. Note introductive (I) de Florin Tornea
Buletinul B.C.S. de Constantin Radu-Maria
„Biciclistul” (piesă în două părţi) de Valentin Munteanu
Poşta redacţiei de Mihai Dimiu
Violet de Dumitru Solomon
Despre derogări şi detaşări de Em. Enghel
Retrospectiva revistei „Teatrul” (3)
„Daciada” sau arta de a nu fi spectator de Teodor Mazilu