Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1978
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 5 (anul XXIII)
mai 1978
 

Colocviul naţional de literatură dramatică (Cluj-Napoca)
Cuvînt rostit la Colocviu de Paul Everac
Emanciparea dramaturgiei de Leonida Teodorescu
Note: Dramaturgia românească inedită în „Manuscriptum” de Ionuţ Niculescu
La Sfîntu Gheorghe, sub semnul unităţii depline, dialog despre patrimoniul artistic comun de Mira Iosif
Scena şi publicul de Franz Storch
Cronica spectacolului: „În vîrtej" de Dániel Veress (Teatrul Maghiar de Stat din Sfîntu Gheorghe) de Mihai Crişan
Cronica spectacolului: „Ultima cursă" de Horia Lovinescu (Institutul de Teatrul „Szentgyörgy Istvan”) de Mihai Crişan
Cronica spectacolului: „Testamentul" de Tömöry Péter (Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara) de Valeria Ducea
Cronica spectacolului: „Piatră la rinichi" de Paul Everac (Teatrul de Nord din Satu Mare - secţia maghiară) de Mihai Crişan
Cronica spectacolului: „Bethlen Kata" de Kocsis István (Teatrul de Nord din Satu Mare - secţia maghiară) de Mihai Crişan
Cronica spectacolului: „Budai Nagy Antal" de Károly Kós (Teatrul de Stat din Oradea - secţia maghiară) de Mihai Crişan
Cronica spectacolului: „Atenţie, la cotitură" de Méhes György (Teatrul de Stat din Arad) de Valeria Ducea
Cronica spectacolului: „Să nu-ţi faci prăvălie cu scară" de Eugen Barbu (Teatrul de Stat din Sibiu - secţia germană) de Valeria Ducea
Cronica spectacolului: „Meşterul Jakob şi copiii săi" de Hans Kehrer (Teatrul German de Stat din Timişoara) de Mihai Crişan
Profiluri de dramaturgi maghiari din România (Sütö András, Huszár Sándor, Kocsis István) de Anna Halasz
Festivalul Naţional „Cîntarea României" la Întreprinderea de maşini grele Bucureşti 
Festivalul Naţional „Cîntarea României" în judeţele Constanţa şi Tulcea de Stan Vlad
Festivalul Naţional „Cîntarea României". Teatrul „Bulandra”, oaspete la „Tricodava” de Cristina Dumitrescu
Un experiment de Horia Deleanu
Mircea Ştefănescu, '80 de Ionuţ Niculescu
Semnificaţia unui program de spectacol de Ionuţ Niculescu
Medalion George Calboreanu de Ion Mihăileanu
„Rampa” acum 50 de ani (mai 1928) de Ionuţ Niculescu
Portret de tînăr de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Alibi” de Ion Băieşu (Teatrul „Bulandra”) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Goana” de Paul Ioachim (Teatrul Giuleşti) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Clipa” de Virgil Stoenescu (Teatrul Dramatic din Constanţa) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Ciripit de păsărele" de Dinu Grigorescu (Teatrul de Comedie) de Constantin Radu-Maria
Cronica spectacolului: „Piatră la rinichi" de Paul Everac (Teatrul „Ion Vasilescu”) de Ionuţ Niculescu
Cronica spectacolului: „Opinia publică" de Aurel Baranga (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) de Ion Cocora
Cronica dramatică: „Sentinţă pentru martori" de Viorel Cacoveanu (Teatrul de Nord din Satu Mare - secţia română) de Ion Cocora
Cronica dramatică: „Omul, fata, bătrînul şi ceaţa" şi „Scrisoare către Meşterul Manole” de Hristu Limona (Teatrul Dramatic din Constanţa) de Virgil Munteanu
Viitorul rol: Alla Tăutu de Maria Marin
Viitorul rol: Mitică Popescu de Maria Marin
Un anume loc pe pămînt” (dramă în trei acte) de Dorina Bădescu
La Teatrul de Operetă: „Nesfîrşit, zborul măiastrei” şi „Meşterul Manole” de Luminiţa Vartolomei
Turnee de peste hotare: Teatrul Powszechny din Varşovia („Afacerea Danton” de Stanislawa Przybyszewska) de Mira Iosif
Turnee de peste hotare: Teatrul Powszechny din Varşovia („Barbarii” de Maxim Gorki) de Mira Iosif
Turnee de peste hotare: Teatrul Studio din Varşovia („Replica” de Iozef Szajna) de Mira Iosif
Zile şi nopţi la Novi Sad de Natalia Stancu
Pădurea Ardenilor de Mihai Nadin
„Omul cu păpuşa” (piesă într-un act) de Constantin Paraschivescu