Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1978
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 12 (anul XXIII)
decembrie 1978
 
 
 
Din Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, la Sesiunea solemnă a C.C. al Partidului Comunist Român, C.N.F.U.S. şi Marii Adunări Naţionale - 1 decembrie 1978
„E scris pe tricolor unire”
1918-1978. Pagini luminoase din trecutul culturii naţionale în Transilvania de Stelian Vasilescu
Din cronica teatrului acestor ani de Ionuţ Niculescu
Colocviul regizorilor din teatrele dramatice (I), ediţia a III-a
Teatrul din Tîrgu Mureş - Teatru Naţional
Teatrul - tribună a umanismului revoluţionar de Victor Ernest Maşek
Post festum de Virgil Munteanu
Recomandări din repertoriul stagiunii de Florin Tornea
Dramaturgia şi problema genului dramatic de Leonida Teodorescu
Festivalul bienal de teatru pentru copii „Ion Crengă” de Sanda Diaconescu
A doua întîlnire a scriitorilor-ţărani din România de Dumitru Mărcuş
Ce este teatrul ? de Melania Ursu
„Rampa” acum 50 de ani (decembrie 1928) de Ionuţ Niculescu
Contraste semiotice între teatru şi film de Henri Wald
Cronica dramatică: „A cincea lebădă” de Paul Everac (Teatrul Dramatic din Braşov) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Dogoreşte soarele asupra lui Seneca” de Kincses Elemér (Teatrul de Nord din Satu Mare - secţia maghiară) de Constantin Cubleşan
Cronica dramatică: „Happy-end la miliţie” de Dumitru Furdui (Teatrul Municipal din Ploieşti) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu (Teatrul Naţional din Craiova) de Antoaneta Iordache C.
Cronica dramatică: „Năpasta” de I. L. Caragiale (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani) de George Genoiu
Cronica dramatică: „Domnişoara Nastasia” de G. M. Zamfirescu (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş - secţia maghiară) de Dumitru Chirilă
Cronica dramatică: „Visul meu de fier” de Mihai Eminescu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani) de George Genoiu
Cronica dramatică: „Homer travestit” de Horia Lovinescu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani) de George Genoiu
Cronica dramatică: „Vîntul din pustă” de Hunyady Sándor (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) de Constantin Cubleşan
Cronica dramatică: „Să îmbrăcăm pe cei goi” de Luigi Pirandello (Teatrul Mic) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Regele lumînărilor” de Oswald de Andrade (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Cristina Dumitrescu
Reprezentaţia nr. 165 de Constantin Paraschivescu
Reprezentaţia nr. 113 de Valeria Ducea
Telex „Teatrul”
Viitorul rol: Ileana Predescu de Maria Marin
Viitorul rol: Christian Maurer de Maria Marin
Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (II) de Nicolae Gafton
Prima revistă „Teatrul”... de Ionuţ Niculescu
Privirea în gol de Florin Tornea
Cronica T.V.: „Serenadă pentru două vîrste” de Paul Everac de Constantin Radu-Maria
„Dimineaţa, la prînz şi seara” (tragedie populară în cinci acte) de Marin Sorescu
Cartea de teatru: „Teatru” de Horia Lovinescu de Mircea Mancaş
Un act de cultură de Ionuţ Niculescu
Oaspeţi de peste hotare: Teatrul Central de Păpuşi din Sofia de Valeria Ducea
Meridiane
Sărbătorile de iarnă - spectacole populare de Romulus Vulcănescu
Retrospectiva revistei „Teatrul” - 6, decembrie 1956
Mai multă stimă pentru omul de zăpadă de Teodor Mazilu