Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1978
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 8 (anul XXIII)
august 1978
 

Din Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, la Şedinţa activului central de partid şi de stat, 3 august 1978
Lumina marilor idei
Întîlnirea tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu membri ai conducerii Uniunii Scriitorilor
Gloriosul August în dramaturgie
Datoria noastră de Dan Tărchilă
Colocviul naţional de literatură dramatică (IV) de George Macovescu
Dramaturgia lui Alecsandri în ediţie integrală de Ionuţ Niculescu
Marginalii la problema piesei originale de Mira Iosif
Să spunem lucrurilor pe nume de Ileana Lucaciu
Cîteva nemulţumiri de Virgil Munteanu
Simplă prospecţie de Constantin Paraschivescu
Interviu cu Victor Moldovan de Ionuţ Niculescu
„Nevestele vesele din Boema” la Teatrul „Constantin Tănase” de M. M.
Stagiunea estivală pe Valea Oltului de Ionuţ Niculescu
Stagiunea estivală pe Valea Prahovei de Bogdan Ulmu
Povestea vorbei de M. C.
Viitorul rol: Irina Mazanitis de Maria Marin
Viitorul rol: Emil Hossu de Maria Marin
Un actor-dramaturg şi o actriţă care visează să joace Cleopatra de Carmen Dumitrescu
Teatrul „Ţăndărică”: Premiul „Erasm” pe anul 1978 de D. Bardu
Liviu Ciulei: Premiul naţional al criticii australiene de D. Bardu
Teatrul Naţional din Bucureşti în R. P. Polonă de Florian Nicolau
Teatrul „Nottara” la Festivalul internaţional „Cervantino” din Mexic de V. D.
Teatrul Dramatic din Galaţi în turneu în R. P. Ungară de Aurelia Cazacu
„Neştiutul cerc al sărutului” (eseu dramatic în două părţi şi cinci tablouri) de Iuliu Raţiu
Teatrul de păpuşi din Galaţi la 25 de ani de la înfiinţare de Dinu Kivu
Teatrul TV: „Regele Lear” şi Peter Brook de Constantin Radu-Maria
Cartea de teatru: „Teatrul şi publicul” de Amza Săceanu de Constantin Paraschinescu
Carnet I.A.T.C. de Elisabeta Munteanu
Turnee de peste hotare: Ansamblul de copii din Nankin şi Teatrul „Petöfi” din Veszprem de Mihai Crişan
Convorbire cu Ulrich Eckhardt de B. Elvin
Revista revistelor
Meridiane
Agenda I.T.I. de Margareta Bărbuţă
Cronică inversă de Alexandru Stark
„Vis de ianuarie” (scenariu de film) de Anda Boldur
„Rampa” acum 50 de ani (august 1928) de Ionuţ Niculescu
Retrospectiva revistei „Teatrul”
Noaptea dinaintea gloriei de Teodor Mazilu