Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1978
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 4 (anul XXIII)
aprilie 1978
 

Colocviul de la Cluj-Napoca de George Macovescu
Critica de teatru şi dinamica fenomenului teatral de Marian Popescu
Relaţia dramaturg-regizor de Nicolae Scarlat
Dramaturgia stării de veghe de Mircea Marin
Viitorul teatrului de Ion Pascadi
Fantasticul, auxiliar al dramei realiste de Vicu Mîndra
Note: Un studiu fundamental de Ionuţ Niculescu
Portret în dialog: Dina Cocea de Mira Iosif
Un clasic pentru Ştefănel de Virgil Munteanu
Convorbire cu Vasile Nicorovici despre înrudirea reportajului cu drama, şansa valorilor şi timpul de aur al scriitorului de Paul Tutungiu
„Brecht - Dialog 1978” de Margareta Bărbuţă
Note: Ediţii facsimilate de Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Cititorul de contor" de Paul Everac (Teatrul Mic) de Radu Albala
Cronica dramatică: „La lilieci” de Marin Sorescu (Teatrul „Bulandra”) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Jocul” de Ion Băieşu (Teatrul „Nottara”) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Măseaua de minte" de Corneliu Marcu (Teatrul de Comedie) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Ultima răpire" de Dan Stoica (Teatrul Naţional din Craiova) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Ochiul” de Radu Stanca (Teatrul „Ion Creangă”) de Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Tigrul în papuci” de Mihail Joldea (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Timon din Atena” de W. Shakespeare (Teatrul „Nottara”) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Micii burghezi” de Maxim Gorki (Teatrul „Bulandra”) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Eduard al II-lea" de Cristopher Marlowe (Teatrul Dramatic din Braşov) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Arden din Kent" anonim englez din secolul al XVI-lea (Teatrul Municipal din Ploieşti) de Mira Iosif
Teatrul scurt de Horia Deleanu
Note: Epistolar lugojean de Ionuţ Niculescu
Săptămîna teatrului scurt, ediţia a II-a (Oradea) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Tigrul purpuriu căruia îi plăceau clătitele” (Teatrul „Ţăndărică”) de Mihai Crişan
Cronica dramatică: „Omuleţul de puf” de Alexandru Popescu (Teatrul „Ţăndărică”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Omul cu mîrţoaga" de G. Ciprian (Teatrul de Stat din Arad) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Cîinele generalului" de Heinar Kipphardt (Teatrul de Stat din Arad) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Copacii mor în picioare" de Alejandro Casona (Teatrul de Stat din Arad) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Autobiografie" de Horia Lovinescu (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Tîlharul" de Karel Capek (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „Încurcă-lume" de A. de Herz (Teatrul Municipal din Ploieşti) de Radu Albala
„Rampa” acum 50 de ani (aprilie 1928) de Ionuţ Niculescu
Viitorul rol: Liliana Ţicău de Maria Marin
„Omul cu mîrţoaga” într-o amintire de Ion Dodu Bălan
Note: O nouă biografie eminesciană de Ionuţ Niculescu
Imagini actuale ale unui teatru milenar (Însemnări de călătorie din R. P. Chineză) de Dan Tărchilă
Text şi context teatral de Mihai Nadin
Cartea de teatru: „Momente din istoria teatrului românesc” de Nicolae Barbu de Mircea Mancaş
Cartea de teatru: „Micul îndreptar de teatru” V. I. Popa de Gheorghe Miletineanu
Cartea de teatru: „Frank Wedekind, un precursor” de Ioana Mărgineanu de Cristina Dumitrescu
Cartea de teatru: „Tragedii” de Euripide de Liviu Franga
„Alibi” (comedie în două părţi) de Ion Băieşu
Cu Virgil Petrovici despre Culoare şi lumină în spectacol de Stan Vlad