Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1977
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 9 (anul XXII)
septembrie 1977
 
 
 

La deschiderea stagiunii 
Stagiunea 1977-1978: Dimensiuni şi perspective 
Stagiunea 1977-1978: Repetiţii, proiecte, mărturii de creaţie de Paul Tutungiu
Avalanşă de premiere la Teatrul „Nottara” de Florica Ichim
Peter Hacks sau Metamorfozele iubirii de Dan Nasta
Teatru-şcoală - şcoală-teatru de Alecu Popovici
Prin teatrele din ţară de Paul Tutungiu, Virgil Munteanu, Ionuţ Niculescu, Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Acord” de Paul Everac (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Cine a fost Adam?” de Leonida Teodorescu (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Reţeta fericirii” de Aurel Baranga (Teatrul Mic) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Descăpăţînarea” de Al. Sever (Teatrul Giuleşti) de Constantin Radu Maria
Cronica dramatică: „Poemele luminii” recital Silviu Stănculescu (Teatrul de Comedie) de Constantin Radu Maria
Cronica dramatică: „Recreaţia mare” adaptare de I. Gh. Arcudeanu după Mircea Sîntimbreanu (Teatrul „Ion Creangă”) de Cristina Constantiniu-Dumitrescu
Cronica dramatică: „Anotimpurile mînzului” adaptare de Vladimir Simon după Vl. Tihonski şi M. Azov (Teatrul „Ţăndărică”) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Steaua fără nume" de Mihail Sebastian (Teatrul din Tarnowie - R. P. Polonă) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Escurial şi La Carolina" de Michel de Ghelderode (Teatrul din Tarnowie - R. P. Polonă) de Constantin Paraschivescu
„Rampa” acum 50 de ani - septembrie 1927 de Ionuţ Niculescu
Cronica: „Dragoste şi jertfă" de Cornel Trăilescu libretul, Dan Tărchilă (Opera Română) de Radu Stan
Zilele muzicii româneşti de Luminiţa Vartolomei
Politic şi poetic în teatru de Vicu Mîndra
Noutate şi confirmare de Mihai Nadin
Albă, grasă şi frumoasă de Virgil Munteanu
Şerban Cioculescu la 75 de ani: Itinerarii pe harta unei opere de Ionuţ Niculescu
Note de Ionuţ Niculescu
Şantier dramaturgic de Radu F. Alexandru
Şantier dramaturgic de Ion Băieşu
Şantier dramaturgic de Lia Crişan
Şantier dramaturgic de Mircea Radu Iacoban
Şantier dramaturgic de Vasile Nicorovici
Şantier dramaturgic de Alexandru Sever
Şantier dramaturgic de Dumitru Solomon
Şantier dramaturgic de Virgil Stoenescu
Şantier dramaturgic de I. D. Şerban
Şantier dramaturgic de Leonida Teodorescu
Şantier dramaturgic de Petru Vintilă
Şantier dramaturgic de Gheorghe Vlad
Şapte reţete de respingere a unei piese de Valentin Munteanu
Convorbire cu Nicuţă Tănase de Paul Tutungiu
Viitorul rol - Irene Flamann-Catalina de Maria Marin
Viitorul rol - Ion Fiscuteanu de Maria Marin
Cronica T.V. de Dumitru Solomon
Spectacolul obiceiurilor şi problemele lui de Anca Giurchescu
Cronicarul teatral - un „uomo universale” de Paul Anghel
Critica şi progresul artei de Dumitru Solomon
Note în plus şi în minus de Ion Marinescu
Judecarea judecatorilor de Nelu Ionescu
Profilul şi profilurile criticului de Irina Petrescu
Ce nu aşteptăm de la critici de Andras Sütö
Limbajul criticii de teatru de Marius Robescu
Criticul, ca fiinţă morală de Aurel Bădescu
Avangarda şi modelele ilustre (o discuţie cu Ulrich Eckhardt, pe marginea întîlnirilor teatrale din Bewrlinul de Vest, ediţia 1977) de B. Elvin
Noaptea pe asfalt (piesă de teatru) de Theodor Mănescu