Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1977
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 10 (anul XXII)
octombrie 1977
 
  
  
A doua ediţie a Festivalului Naţional „Cîntarea României” - O afirmare elocventă a democratismului culturii noastre socialiste de Constantin Mîndreanu
60 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie - Modernitatea teatrului maiakovskian de Horia Deleanu
60 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie - Ecourile Marelui Octombrie în teatrul interbelic de Mircea Mancaş
60 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie - Teatrul în slujba revoluţiei de Mira Iosif
60 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie - Amintiri despre... O seară de pomină de Iosif H. Andronic
O revelaţie documentară de Ionuţ Niculescu
Setea de profesionalism de Leonida Teodorescu
Tezeu şi Hipolit de Mihai Berechet
Criticul - exponentul spectatorului de Sorana Coroamă-Stanca
Cu dragostea atentă a constructorilor de viori... de Valentin Plătăreanu
Relaţia regizor-critic de Cătălina Buzoianu
Critica - un îndreptar valoric de Alexa Visarion
O convorbire în foyer de Mircea Şeptilici
Turnee de peste hotare: Orchestra Radiodifuziunii chineze de Doina Moga
A II-a ediţie a Colocviului regizorilor din teatrele dramatice (Vaslui-Bîrlad, 26 septembrie - 1 octombrie 1977) de Mira Iosif
Regizorul: creator şi animator teatral de Constantin Măciucă
Regizorul în lumina unor judecăţi contemporane de Ion Zamfirescu
Modificări sensibile în concepţia şi în practica teatrului de Paul Everac
Contextualităţile artei regizorale de Valentin Silvestru
Filmul spectacolelor de Valeria Ducea
Convorbire cu Ştefan Berciu despre piesa poliţistă şi experienţa de viaţă a dramaturgului, imaginaţie în teatru şi modele pentru tînăra generaţie de Paul Tutungiu
Note: Teatrul în „Biobibliografia Lucian Blaga” de Ionuţ Niculescu
Semnal: Kitsch de Virgil Munteanu
Meridiane: Tendinţe noi în dramaturgia din R.D.G. de Margarete Vegh
Note: De la o iniţiativă de Stan Vlad
Cronica dramatică: „Autobiografie" de Horia Lovinescu (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Cîştigătorul trebuie ajutat" de Iosif Naghiu (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Aurel Bădescu
Cronica dramatică: „Profesorul demnitate" de Corneliu Leu (Teatrul Naţional din Craiova) de Victor Parhon
Cronica dramatică: „Undeva, o lumină" de Doru Moţoc (Teatrul „Bulandra”) de Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Şomaj fără rasă" după Alexandru Sahia (Teatrul Evreiesc de Stat) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Piatră la rinichi" de Paul Everac (Teatrul de Stat din Oradea - secţia română) de Victor Parhon
Cronica dramatică: „Vieţi paralele" de Ovidiu Genaru (Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „24 de ore din viaţa unui geniu" de Mihai Sabin (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Cotele apelor Dunării" de Valentin Munteanu (Teatrul de Stat din Turda) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Strada iubirii" de Angela Bocancea (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Siciliana" de Aurel Baranga (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) de Bogdan Ulmu
Cronica dramatică: „Interviu" de Ecaterina Oproiu (Teatrul Dramatic din Braşov) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Chiriţa în provincie" de Vasile Alecsandri (Teatrul de Stat din Turda) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Viforul" de Barbu Şt. Delavrancea (Teatrul Dramatic din Galaţi) de Cristina Constantiniu-Dumitrescu
Cronica dramatică: „Omul - continuaţi să puneţi întrebări" spectacol de poezie (Teatrul Mic) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Romulus cel Mare" de Fr. Dürrenmatt (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Pescăruşul" de A. P. Cehov (Teatrul „Bulandra”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Jucătorii de cărţi" de N. V. Gogol şi „Ursul” de A. P. Cehov (Teatrul „Nottara”) de Valeria Ducea
Note: Anacronism şi gratuitate de Cristina Constantiniu-Dumitrescu
Viitorul rol - Valeria Ogăşanu de Maria Marin
Viitorul rol - Cornel Nicoară de Maria Marin
Teatrul Evreiesc de Stat în Republica Democrată Germană (aprecieri critice apărute în presa germană) de
„Echinox” (piesă în două părţi) de Leonida Teodorescu