Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1977
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 11 (anul XXII)
noiembrie 1977
 
 
 
Responsabilitatea creaţiei de Alexandru Balaci
Un rol principal de Mihnea Gheorghiu
Problemele eticii, în dramaturgia română contemporană de Mircea Mancaş
Dimensiunile actualităţii de Margareta Bărbuţă
O valoroasă monografie: Margareta Andreescu „Teatrul proletar din România” de Constantin Paraschivescu
Note: Pentru o bibliografie a istoriei teatrului românesc de Ionuţ Niculescu
Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1976. Dramaturgie: „Comedia nebunilor” sau Condiţia politică a tragicului de Alexandru Sever de Constantin Paraschivescu
Premiile Academiei R.S.R. - Premiul „Ion Luca Caragiale”: „Teatrul românesc contemporan (1944-1974)”, autor: Colectivul Institutului de Istoria Artei, coordonator Simion Alterescu de Constantin Radu-Maria
Festivalul spectacolelor de teatru pentru tineret şi copii, ediţia a V-a - Piatra Neamţ de Mira Iosif
Convorbire cu Mircea Ştefănescu despre ieşirea în lume a dramaturgului, scena între cele două războaie mondiale, prieteniile literare, permanenţa teatrului de Paul Tutungiu
Note: Atestări milenare de Ionuţ Niculescu
Semnal: „Naţionalul vă aşteaptă !” de Virgil Munteanu
Feminiştii de Florian Potra
Locul teatrelor populare de Mihai Crişan
Dialogul cu viaţa de Stan Vlad
Ancheta revistei „Teatrul”: Actorul profesionist şi artistul amator - un nou tip de relaţii de Paul Tutungiu
Note: Retipăriri necesare de Ionuţ Niculescu
Kovacs György de György Harag
Text şi spectacol de Henri Wald
Repere în evoluţia dramaturgiei sovietice de Leonida Teodorescu
Cronica dramatică: „Viforniţa" de Leonid Leonov (Teatrul Naţional din Craiova) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Vinovaţi fără vină" de A. N. Ostrovski (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Da sau nu" de Aleksandr Ghelman (Teatrul Dramatic din Braşov) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „A fi sau a nu fi... rude" de Emil Braghinski şi Eldar Riazanov (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) de Constantin Paraschivescu
Dansurile „Virski” de Luminiţa Vartolomei
Cronica dramatică: Recital-concert Serghei Obrazţov şi „Don Juan '77" de V. Livanov şi G. Bardin (Teatrul Central de Stat de Păpuşi din U.R.S.S.) de Cristina Dumitrescu-Constantiniu
Sonia Amelio de Doina Moga
Moscova teatrală '77 de Iulii Şub
Cronica dramatică: „O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale (Teatrul Dramatic din Braşov) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Noaptea cabotinilor" de Romulus Guga (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureş) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Bocet vesel pentru un fir de praf rătăcitor" de Sütö Andras (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureş) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Zilele Mihail Sorbul" (Teatrul Dramatic „Mihai Eminescu” din Botoşani) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Conversaţie în Casa von Stein despre domnul von Goethe, în lipsa acestuia" de Peter Hacks (Teatrul „Nottara”) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Emigranţii" de Slawomir Mrozek (Teatrul de Stat din Oradea - secţia română) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Emigranţii" de Slawomir Mrozek (Teatrul Mic) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Prîslea cel voinic şi merele de aur" de Victor Leahu după Petre Ispirescu (Teatrul de Păpuşi din Craiova) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Pasărea de aur" de Maxim Asenov (Teatrul de Păpuşi „Vasilache” din Botoşani) de Virgil Munteanu
Viitorul rol: Athena Demetriad de Maria Marin
Viitorul rol: Sorin Postelnicu de Maria Marin
„Audienţă la consul” (piesă în trei acte) de Ion Brad