Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1977
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 7 (anul XXII)
iulie 1977
 

Înalta şcoală a răspunderii
Critica de azi (şi de mîine) pentru un public de azi (şi de mîine) de Florian Potra
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. O nouă vîrstă a dramaturgiei istorice de Nicolae Barbu
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. O stagiune a actorilor de Aurel Bădescu
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Lărgirea ariei de acţiune a teatrului de Margareta Bărbuţă
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Cultivarea responsabilă a talentului de Mihai Nadin
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Un cîştig tematic incontestabil de Constantin Paraschivescu
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Un proces de omogenizare de Florian Potra
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Principala caracteristică a stagiunii: complexitatea de Marius Robescu
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Angajarea publicului faţă de actul scenic de Radu Anton Roman
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Tinerii regizori: o forţă creatoare de Valentin Silvestru
 Evocări teatrale din vechiul Braşov de Ionuţ Niculescu
Numai piesa jucată are dreptul la viaţă de Dan Tărchilă
Grafic de temperatură („Răceala” la Teatrul „Bulandra”) de Marin Sorescu
Interviu cu mine însumi de Dan Micu
Căutînd mărturii ale istoriei de Lia Crişan
Chipurile lui Ţepeş de Cornel Coman
Evoluţia soluţiei scenografice de Dan Jitianu
Teatrul popular faţă în faţă cu cel cult de Paul Everac
Iniţiativele A.R.I.A. de Paul Tutungiu
Însemnări pe marginea unui program de Ovidiu T.
O relaţie puţin studiată: caietul-program şi publicul de teatru de Amza Săceanu
Un regat, pentru un cal! de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Muntele" de D. R. Popescu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Iarna lupului cenuşiu" de I. D. Sîrbu (Teatrul Naţional din Timişoara) de Florin Tornea
Cronica dramatică: „Iarna lupului cenuşiu" de I. D. Sîrbu (Teatrul Dramatic din Braşov) de Florin Tornea
Cronica dramatică: „Micul infern" de Mircea Ştefănescu (Teatrul „Nottara”) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Dictatorul" de Al. Kiriţescu (Teatrul Evreiesc de Stat) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Cazul Enăchescu" de Eugenia Busuioceanu (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Nuntă cu dar" de Bogdan B. Bogdan (Teatrul Dramatic din Braşov) Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Bomba zilei" de Ben Hecht şi Charles Mc. Arthur (Teatrul „Ion Vasilescu”) de Cristina Constantiniu
Cronica dramatică: „Nevastă de ocazie" de Kostas Assimacopoulos (Teatrul Dramatic din Galaţi) Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Frumoasa Elena" operetă pentru actori de Peter Hacks (Teatrul German de Stat din Timişoara) Florian Potra
Cronica dramatică: „Mielul turbat" de Aurel Baranga (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Cocoşul de tablă" de Dan Rebreanu (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Omul cu mîrţoaga" de G. Ciprian (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Casa cea nouă" de Carlo Goldoni (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Pîine amară" de Claude Spaak (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Oedip salvat" de Radu Stanca (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Peer Gynt" de Henric Ibsen (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Casa Bernardei Alba" de F. G. Lorca (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Năpasta" de I. L. Caragiale (Institutul de Teatru „Szentgyörgyi Istvan”) de Valeria Ducea
Viitorul rol: Ileana Cernat de Maria Marin
Viitorul rol: Alexandru Drăgan de Maria Marin
Cronica T.V. de Dumitru Solomon
Succese româneşti peste hotare
Opera Română - File de istorie de Luminiţa Vartolomei
Prinţul Întunecatului April de Paul Anghel
„Viaţă particulară” (piesă în două acte) de Ovidiu Genaru