Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1977
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 2 (anul XXII)
februarie 1977
 

Angajare şi calitate 
Caragiale, azi (125 de ani de la naştere) 
Publicistica teoretică de Al. Dima
Interogaţii caragialogice (I) de Valentin Silvestru
Clasicitate şi modernitate de Mircea Mancaş
Sens şi sensuri la Caragiale de Mihai Nadin
„Un virtuoso” pentru acel „concerto obligato” de Nicolae Scarlat
Pe meleaguri dobrogene de Stan Vlad
Artiştii profesionişti printre amatori de Stan Vlad
Convorbire cu Radu Dumitru de Paul Tutungiu
Pantofiorul de sticlă de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Prima anchetă" de Cristian Munteanu (Teatrul „Bulandra”) de Cristina Constantiniu
Cronica dramatică: „Tineri căsătoriţi caută cameră" de Mihail Rişcin (Teatrul „Bulandra”) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Oameni feluriţi" de Anton Holban (Teatrul „Nottara”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Ulciorul sfărîmat” de Heinrich von Kleist (Teatrul „Nottara”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Oamenii cavernelor” de William Saroyan (Teatrul Mic) de Ilie Rusu
Cronica dramatică: „Mureşanu" de Mihai Eminescu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Interviu" de Ecaterina Oproiu (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) de Florian Potra
Cronica dramatică: „Interviu" de Ecaterina Oproiu (Teatrul German de Stat din Timişoara) de Florian Potra
Cronica dramatică: „Trei surori" de A. P. Cehov (Teatrul Dramatic din Braşov) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Omul invizibil" de Ion Hobana după H. G. Wells (Teatrul Dramatic din Braşov) de Ştefan Iureş
„Zilele Eminescu” la Botoşani de Virgil Munteanu
Premii pe anul 1976 de Florin Tornea
Cronica dramatică: „Fata babei şi fata moşneagului" de Viorica Filipoiu după Ion Creangă (Teatrul „Ţăndărică”) de Mihai Crişan
Teatrul de animaţie din Bacău la 25 de ani de Valeria Ducea
Viitorul rol - Mihai Fotino de Maria Marin
Viitorul rol - Valentin Plătăreanu de Maria Marin
Creaţia românească în concerte de Radu Stan
„Văduva veselă” de Franz Lehar şi „Silvia” de Emmerich Kalman (Teatrul de Operetă) de Luminiţa Vartolomei
Un muzician umanist: Banjamin Britten de V. Cristian
Cronica tv. de Dumitru Solomon
Cronica teatrului radiofonic de M. Alexandru
Noua utilitate a artei spectacolului de Alexandru Mirodan
Decorul în teatrul pentru copii de Paul-Cornel Chitic
Gioconda încruntată de Florian Potra
„Cîteva nopţi de martie” (piesă în trei acte) de Lia Crişan
Note de Ionuţ Niculescu
Note de Stan Vlad