Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1977
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 12 (anul XXII)
decembrie 1977
 
  
 
Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român - Un eveniment de seamă în istoria patriei noastre de Nicolae Ceauşescu
Cele mai nobile idei de Dan Tărchilă
Şi de-i greu urcuşul, şi de-i uşor de Emanoil Petruţ
Accesul maselor la cultură de Elena Deleanu
Cîteva momente de teatru de Aurel Bădescu
O prestigioasă manifestare a spiritualităţii româneşti de Mihai Crişan
1852-1977 - 125 de ani de la inaugurarea primei clădiri a Teatrului Naţional din Bucureşti de Constantin Măciucă
Dialogul trecutului cu prezentul de Horea Popescu
Dimensiunile Teatrului Naţional de Paul Everac
Aici a fost ... aici este! de Irina Răchiţeanu
Actor pe prima scenă a ţării de Florin Piersic
Cu mintea, într-o galerie de figuri dispărute... de Ion Zamfirescu
Şcoala de teatru a Naţionalului de Virgil Brădăţeanu
Limba Naţionalului de Florian Potra
Regizorii de Mircea Mancaş
Ambasador al culturii româneşti în lume de Margareta Bărbuţă
Două metafore de Ştefan Iureş
Din cronica începuturilor ... de Ionuţ Niculescu
Răsfoind arhivele ... de Valentin Silvestru
Istoria primei noastre scene oglindită în Muzeul Teatrului Naţional de Ionuţ Niculescu
Balet: „Prinţ şi cerşetor” de Laurenţiu Profeta la Opera Română de Luminiţa Vartolomei
La Galaţi - Colocviul naţional despre arta comediei - ediţia a II-a de Valeria Ducea
Despre un fel de Pygmalion de Virgil Munteanu
Cronica dramatică:Uneori, liliacul înfloreşte şi toamna" de Tudor Popescu, „Moartea lui Vlad Ţepeş” de Dan Tărchilă, „Confraţii” de Gib Mihăescu, „Romeo, Julieta şi trabantul” de Tome Arsovski (Teatrul Dramatic din Baia Mare) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Luna pentru cei dezmoşteniţi" de Eugene o'Neill, „Solo pentru orologiu” de Oswald Zahradnik (Teatrul Dramatic din Baia Mare) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Sînziana şi Pepelea" de Vasile Alecsandri (Teatrul de Stat din Sibiu) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Dealul cu fîntînă arteziană" de Yannis Ritsos (Teatrul de Stat din Sibiu) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Cercul de cretă caucazian" de B. Brecht (Teatrul de Comedie) de Radu Albala
„Două balade” de Dominic Stanca de Constantin Radu-Maria
Datorii uitate şi Teatru şi etnografie de Ionuţ Niculescu
Viitorul rol: Leopoldina Bălănuţă de Maria Marin
Viitorul rol: Traian Stănescu de Maria Marin
Cartea de teatru: „Istorii dramatice” de Mihnea Gheorghiu de Ionuţ Niculescu
Cartea de teatru: „Reduta şi şoarecii” de Mircea Radu Iacoban de Paul Tutungiu
Cartea de teatru: „Trei piese istorice” de Dan Tărchilă de Constantin Radu-Maria
Cartea de teatru: „Clio şi Melpomena” de Valentin Silvestru de Cristina Dumitrescu
Indice bibliografic selectiv