Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1977
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 8 (anul XXII)
august 1977
 

Nestinsul impuls al lui August
Valori umaniste în dramaturgia română contemporană de Mircea Mancaş
Tradiţii şi cerinţe actuale în critica de teatru de Vicu Mîndra
Critica şi criticii de Mihai Nadin
Colocviu sub măslini de Valentin Silvestru
Mîinile de Virgil Munteanu
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Curaj şi consecvenţă în afirmarea valorilor autentice de Emil Riman
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Sinceritate şi crez artistic de Lucian Giurchescu
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Cerinţele unui bun teatru popular de Elena Deleanu
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. A susţine experienţele care înlătură rutina de Petre Bucşa
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Nici un rabat de la exigenţa ideologică şi estetică de Alexandru Dincă
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Atitudine activă faţă de evenimentul social-politic de Traian Bunescu
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Spectacole de calitate cu texte inedite de Eugen Mercus
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Aprofundarea relaţiilor cu spectatorii de Jean Ionescu
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Rolul creator al cenaclurilor de Ioan Linder
Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. În continuarea unui drum şi a unui program de Dan Alecsandrescu
Cum răspundem comandamentelor timpului? de Stelian Stanciu
Caiete de spectacol: „Descăpăţînarea” de Al. Sever la Teatrul Giuleşti
Scurtă istorie a unei piese istorice de Alexandru Sever
Drumul spre spectacol de Dinu Kivu
Teatrul istoric - un teatru contemporan de Tudor Mărăscu
Transparenţa imaginii sau Nu reproducere, ci înţelegere de Octavian Dibrov
„Cheia” interpretării personajului Miron Costin de Corado Negreanu
Cu Paul Bortnovschi despre variabilitatea spaţiului scenic, decorul ca atare şi design şi psihotropism de Mira Iosif
Avantajele şi servituţile poziţiei intermediare de Dumitru Solomon
Produsul bine făcut de Florian Potra
De vorbă cu Constantin Dinculescu despre teatru şi publicul de provincie, contactul permanent dintre profesionişti şi amatori şi noua ediţie a Festivalului „Cîntarea României” de Paul Tutungiu
Stagiunea estivală '77 la Călimăneşti şi Govora de Paul Tutungiu
Stagiunea estivală '77 la Tîrgovişte de Engel Emanoil
Stagiunea estivală '77 la Braşov şi Predeal de Bogdan Ulmu
Stagiunea estivală '77 la Constanţa de Carmen Tudora
Stagiunea estivală '77 în Capitală de Ionuţ Niculescu
Stagiunea estivală '77 în Capitală de Valeria Ducea
Valeriu Valentineanu la 90 de ani de Ionuţ Niculescu
Amza Pellea - Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină la Festivalul internaţional al filmului, Moscova 1977
Trei seri de balet american de Luminiţa Vartolomei
Periodice de teatru din secolul trecut de Ionuţ Niculescu
Dortmund: „Zilele culturii româneşti”
„Ultima răpire” (comedie de actualitate în trei acte) de Dan Stoica
Viitorul rol: Ileana Ploscaru de Maria Marin