Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1976
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 6 (anul XXI)
iunie  1976
 

Nobila răspundere
Din lucrările secţiunii pentru creaţia muzicală şi dramatică
Omul nou - un imperativ impus de realităţi de Horia Lovinescu
Vocaţia educativă a teatrului românesc de Constantin Măciucă
Ponderea teatrului în cadrul culturii socialiste de Valentin Silvestru
Propagarea şi valorificarea creaţiei originale de Karoly Sinka
Artă şi ideologie - o singură expresie modelatoare de Florian Potra
Afirmarea originalităţii de Al. Mirodan
Actorul în promovarea artei militante de Maria Bisztrai
Forţa de convingere a unor eroi adevăraţi de Alecu Popovici
Responsabilitatea scriitorului de Gheorghe Vlad
Pentru adevărul artei de Alexa Visarion
Necesitatea teatrului politic de Dan Micu
Umanismul şi fericirea de Dumitru Solomon
Conştiinţa de sine a unui popor, a unei naţiuni de Corneliu Marcu Loneanu
Dramaturgia examenului de conştiinţă de Margareta Bărbuţă
Dramaturgia ca literatură de Leonida Teodorescu
Convorbire cu Virgil Stoenescu de Paul Tutungiu
Pledoarie pentru un drum şi un stil propriu de Victor Parhon
Colocviu vîlcean - 24 mai 1976
Interpretul, uraganul şi forţa gravitaţională de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Cazul Enăchescu" de Eugenia Busuioceanu (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Cristina Constantiniu
Cronica dramatică: „Cafeaua actriţei" de Emil Poenaru (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Un leagăn pe cer" de Sütö Andras, dramatizare de Szabó József (Teatrul de Stat din Oradea - secţia maghiară) de Marika Kocsir
Cronica dramatică: „Barbarii" de Maxim Gorki (Teatrul „C. I. Nottara”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Nevestele vesele din Windsor" de Shakespeare (Teatrul „Ion Vasilescu”) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Omul de zăpadă" de A. de Herz (Teatrul Naţional din Craiova) de Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Tineri căsătoriţi caută cameră" de Mihail Roşcin (Teatrul Municipal din Ploieşti) de Cristina Constantiniu
Cronica dramatică: „După cădere" de Arthur Miller (Teatrul de Nord din Satu Mare - secţia maghiară) de Mira Iosif
Carnet I.A.T.C.: „Aceşti îngeri trişti” de D. R. Popescu de Mira Iosif
Viitorul rol - Violeta Popescu de Maria Marin
Viitorul rol - Ştefan Iordache de Maria Marin
Săptămîna teatrului sătmărean de Mihai Nadin
„Spune adevărul !” de Mihai Nadin
O aniversare de Ionuţ Niculescu
O banalizare originală de Al. Mirodan
Concepţii şi direcţii în critica dramatică de Paul Everac
Baletul Felix Blaska de Doina Moga
Cronica dramatică: „Romeo şi Julieta" de Shakespeare (Teatrul Dramatic din Plovdiv) de Bogdan Ulmu
În două primăveri italiene (contraste şi coincidenţe) de Petre Iosif
„Podul soarelui” (piesă în două părţi şi patru tablouri) de Şerban Codrin
Cronica dramatică: „Un rulment numit Calypso" de I. D. Şerban (Teatrul Popular din Alexandria) de Paul Tutungiu
Cronica teatrului radiofonic de M. Alexandru