Cuvânt introductiv
 

Anii de apariţie:

1956 1967 1978 1976
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 12 (anul XXI)
decembrie 1976
 
 
 
Mesajul tovarăşului Nicolae Ceauşescu adresat colectivului Teatrului Naţional din Iaşi cu prilejul sărbătoririi a 160 de ani de la primul spectacol în limba română
Lecţia unui jubileu
Agendă sărbătorească
Arta şi ştiinţa teatrului de Mihnea Gheorghiu
Generozitatea teatrului de Mihai Nadin
Colocviu despre arta comediei - Galaţi, 15-21 noiembrie de Valeria Ducea şi Mira Iosif
Săptămîna teatrului scurt - Oradea, 23-29 noiembrie de Mira Iosif
Formule scenice inedite în teatrul de amatori din judeţul Bihor de Crăciun Parasca
Necesitatea piesei într-un act de Leonida Teodorescu
Note de Ionuţ Niculescu
Dialogul teatrului cu publicul - Piteşti, 8-14 noiembrie de V. M.
Puncte de suspensie... de Al. Mirodan
Vrei să vorbim despre teatru ? de Virgil Munteanu
Convorbire cu Romulus Guga de Paul Tutungiu
Lumea într-o replică de Ştefan Iureş
Cronica dramatică: „Henric al VI-lea" de Shakespeare (Teatrul Naţional din Timişoara) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Henric al VI-lea" de Shakespeare (Teatrul „Nottara”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Ifigenia în Taurida" de Goethe (Teatrul de Stat din Sibiu - secţia română) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Dinu" de Radu F. Alexandru (Teatrul de Stat din Arad) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Valentin şi Valentina" de Mihail Roşcin (Teatrul de Stat din Oradea - secţia maghiară) de Paul Cornel Chitic
Cronica dramatică: „Potopul" de Mihail Sebastian, după H. Berger (Teatrul Evreiesc de stat) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Hocus-Pocus şi-o ...găleată" de Aad E. Greidanus (Teatrul „Ion Creangă”) de Valeria Ducea
Viitorul rol - Margareta Pogonat de Maria Marin
Viitorul rol - Cornel Dumitraş de Maria Marin
Oţel şi teatru - Călăraşi de Paul Tutungiu
Oaspeţi de peste hotare - Ansamblul folcloric „Omayad” de Doina Moga
Zilele teatrului sătesc de Mihai Crişan
„Pontica” şi „Cibinium” de Stan Vlad
Cronica dramatică: „Doamna ministru" de Branislav Nuşici (Teatrul Popular din Drobeta-Turnu Severin) de Virgil Munteanu
La A.T.M.: Profesionişti şi amatori, faţă-n faţă de Valeria Ducea
Actorul de Iulian Vişa
Cronica T.V.: „Douăsprezece ore înainte de amurg” de Cristian Munteanu de Dumitru Solomon
Cronica T.V.: „Fata fără zestre” de A. N. Ostrovski de Dumitru Solomon
Cronica teatrului radiofonic de M. Alexandru
Acorduri la „Cîntarea României” de Constantin Radu-Maria
Concert de cameră Valentin Gheorghiu şi Varujan Cozîghian de V. Cristian
„Năpasta” de Sabin Drăgoi (Opera Română) de Luminiţa Vartolomei
Ansamblul de balet al Teatrului Mare din Varşovia de Luminiţa Vartolomei
„Moartea lui Ţepeş Vodă” piesă în două părţi, prolog şi epilog de Dan Tărchilă
Săptămîna festivă vest-berlineză 1976 de B. Elvin
Indice bibliografic